Без категория

Какво е Стрибилд? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Стрибилд се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Емтеново? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Емтеново се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Виреад? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Виреад се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е делстриго? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

делстриго се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Тенофовирдисопроксил? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Тенофовирдисопроксил се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Падвирам? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Падвирам се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Евиплера? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Евиплера се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Емтрицитабин/Тенофовирдисопроксил? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Емтрицитабин/Тенофовирдисопроксил се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Трувада? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Трувада се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »

Какво е Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовирдисопроксил? За какво се използва? Какви странични ефекти може да има и как се използва?

Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовирдисопроксил? се използва за лечение на ХИВ инфекция и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV) в комбинация с…

Read More »
Back to top button