Vad är Augmentin? Vad används det för? Biverkningar

Augmentin är ett antibiotikum av penicillintyp som hjälper din kropp att bekämpa infektioner orsakade av bakterier. Det används för att behandla infektioner i lungorna (t.ex. lunginflammation), örat, näsan, bihålorna, urinvägarna, huden och mjukvävnad. Det fungerar inte mot virusinfektioner som till exempel förkylning.

Augmentin tas bäst tillsammans med en måltid för att minska risken för magbesvär. Du ska ta det regelbundet med jämna mellanrum enligt det schema som din läkare har föreskrivit. Att ta det vid samma tidpunkt varje dag hjälper dig att komma ihåg att ta det. Dosen beror på vad du behandlas för, men du bör alltid fullfölja en hel kur av detta antibiotikum enligt läkarens ordination. Sluta inte att ta det förrän du är klar, även om du känner dig bättre. Om du slutar ta det i förtid kan vissa bakterier överleva och infektionen kan komma tillbaka eller förvärras.

De vanligaste biverkningarna av detta läkemedel är kräkningar, illamående och diarré. Dessa är vanligtvis lindriga men meddela din läkare om de besvärar dig eller inte försvinner.

Innan du tar läkemedlet ska du meddela din läkare om du är allergisk mot någon antibiotika eller om du har njur- eller leverproblem. Du bör också informera din vårdpersonal om alla andra läkemedel som du tar eftersom de kan påverka eller påverkas av detta läkemedel. Detta läkemedel anses i allmänhet vara säkert att använda under graviditet och amning om det ordineras av en läkare.

Fördelar med Augmentin

Vid behandling av bakterieinfektioner

Augmentin innehåller två olika läkemedel, amoxicillin och klavulansyra, som tillsammans verkar för att döda bakterier som orsakar infektioner. Amoxycillin verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Clavulansyra minskar resistensen och förstärker amoxycillins aktivitet mot bakterier.

Detta kombinationsläkemedel kan användas för att behandla många olika bakterieinfektioner, t.ex. öron-, bihåle-, hals-, lung-, urinvägs-, hud-, tand-, led- och beninfektioner. Det gör vanligtvis att du känner dig bättre inom några dagar, men du bör fortsätta att ta det enligt ordinationen även när du känner dig bättre för att se till att alla bakterier dödas och inte blir resistenta.

Biverkningar av Augmentin

Vanliga biverkningar av Augmentin

  • Kräkningar
  • Illamående
  • Diarré

Hur fungerar Augmentin?

Augmentin är en kombination av två läkemedel: Amoxycillin och Clavulansyra. Amoxycillin är ett antibiotikum. Det fungerar genom att förhindra bildandet av det bakteriella skyddande höljet som är viktigt för bakteriers överlevnad. Clavulansyra är en beta-laktamashämmare som minskar resistensen och ökar amoxycillins aktivitet mot bakterier.

Vad är Augmentin?

Augmentin är en kombination av två läkemedel: Amoxycillin och Clavulansyra. Det används för att behandla bakterieinfektioner som, tonsillit, bihåleinflammation, otitis media, luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, bölder, abscesser, cellulit, sårinfektion, beninfektion och infektioner i munhålan. Läkemedlet verkar genom att döda de skadliga bakterier som orsakar infektioner.

Är det säkert att använda Augmentin?

Augmentin är säkert att använda när det tas enligt läkarens anvisningar. Hos vissa patienter kan det dock orsaka vanliga biverkningar som diarré, illamående, kräkningar, utslag, allergiska reaktioner och andra ovanliga eller sällsynta biverkningar. Om du upplever något ihållande problem under behandlingen ska du informera din läkare så snart som möjligt.

Finns det några särskilda försiktighetsåtgärder i samband med användningen av Augmentin?

Användningen av Augmentin anses vara skadlig för patienter med känd allergi mot penicilliner eller någon annan ingrediens i läkemedlet. Det ska inte användas till patienter med en historia av leversjukdom. Informera därför din läkare om du är allergisk mot något läkemedel.

Kan användningen av Augmentin orsaka preventivmedelssvikt?

Ja, användningen av Augmentin kan minska effekten av p-piller. Rådgör med din läkare och sök råd om användning av andra preventivmetoder (t.ex. kondom, pessar, spermiedödare) medan du tar Augmentin.

Kan jag ta en högre än den rekommenderade dosen Augmentin.

Nej, att ta en högre än den rekommenderade dosen Augmentin kan öka riskerna för biverkningar. Augmentin tar tid att visa sin fulla effekt och behandla din infektion. Om du upplever en ökad svårighetsgrad av dina symtom bör du kontakta din läkare för en ny bedömning.

Vilka är instruktionerna för förvaring och bortskaffande av Augmentin?

Förvara detta läkemedel i behållaren eller förpackningen som det kom i, tätt stängd. Förvara det enligt de anvisningar som nämns på förpackningen eller etiketten. Gör dig av med den oanvända medicinen. Se till att det inte konsumeras av husdjur, barn och andra människor.

Kan jag sluta ta Augmentin när mina symtom är lindrade?

Nej, sluta inte ta Augmentin innan du har avslutat hela behandlingen, även om du känner dig bättre. Dina symtom kan förbättras innan infektionen är helt botad. Fortsätt därför att ta läkemedlet under den förfallna kursperioden eftersom läkemedlet fortfarande kan visa positiva effekter.

Kan Augmentin orsaka en allergisk reaktion?

Ja, Augmentin kan orsaka en allergisk reaktion. Det anses vara skadligt för patienter med känd allergi mot penicilliner. Få akut medicinsk hjälp om du har några tecken på allergisk reaktion som nässelfeber, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals.

Kan användningen av Augmentin orsaka diarré?

Ja, användningen av Augmentin kan orsaka diarré. Det är ett antibiotikum som dödar de skadliga bakterierna. Dessutom kan läkemedlet påverka de nyttiga bakterierna i din mage eller tarm också och orsaka diarré. Om du får diarré ska du dricka mycket vatten eller annan vätska. Prata med din läkare om diarrén kvarstår och du märker tecken på uttorkning, som mindre frekvent urinering med mörkfärgad och starkt luktande urin. Ta inte något annat läkemedel utan att rådgöra med en läkare.

Referenser:

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/050575s037550597s044050725s025050726s019lbl.pdf

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.281.pdf

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button