Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är SaveBabs policy att respektera din integritet och följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser om all personlig information som vi kan samla in om dig, inklusive på vår webbplats, https://savebab.com och andra webbplatser som vi äger och driver.

Denna policy gäller från och med den 24 mars 2021 och uppdaterades senast den 24 mars 2021.

Information som vi samlar in
Information som vi samlar in omfattar både information som du medvetet och aktivt ger oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer, och all information som automatiskt skickas av dina enheter i samband med att du får tillgång till våra produkter och tjänster.

Logguppgifter
När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan omfatta din enhets IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på varje sida, andra detaljer om ditt besök och tekniska detaljer som uppstår i samband med eventuella fel som du kan stöta på.

Observera att även om denna information i sig inte är personligt identifierbar kan det vara möjligt att kombinera den med andra uppgifter för att identifiera enskilda personer.

Insamling och användning av information
Vi kan samla in personlig information från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

Använda en mobil enhet eller webbläsare för att få tillgång till vårt innehåll.
Kontakta oss via e-post, sociala medier eller liknande tekniker.
När du nämner oss på sociala medier
Vi kan samla in, behålla, använda och avslöja information för följande ändamål, och personlig information kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål:

Observera att vi kan kombinera information som vi samlar in om dig med allmän information eller forskningsdata som vi får från andra tillförlitliga källor.

Säkerhet för dina personuppgifter
När vi samlar in och behandlar personuppgifter, och medan vi behåller dessa uppgifter, kommer vi att skydda dem med kommersiellt acceptabla medel för att förhindra förlust och stöld samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller ändring.

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda den personliga information som du ger oss, rekommenderar vi att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker, och ingen kan garantera absolut datasäkerhet. Vi kommer att följa de lagar som är tillämpliga på oss när det gäller eventuella dataintrång.

Du är ansvarig för valet av lösenord och dess övergripande säkerhetsstyrka, vilket garanterar säkerheten för din egen information inom ramen för våra tjänster.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi behåller din personliga information endast så länge som vi behöver. Denna tidsperiod kan bero på vad vi använder din information för, i enlighet med denna integritetspolicy. Om dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att radera dem eller göra dem anonyma genom att ta bort alla uppgifter som identifierar dig.

Om det är nödvändigt kan vi dock behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla en rättslig, bokförings- eller rapporteringsskyldighet eller för arkivering i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Barns integritet
Vi riktar inte några av våra produkter eller tjänster direkt till barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 13 år.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till:

ett moderbolag, dotterbolag eller dotterbolag till vårt företag.
Tredjepartstjänsteleverantörer för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster, t.ex. leverantörer av IT-tjänster, datalagring, hosting och serverleverantörer, annonsörer eller analysplattformar.
Våra anställda, entreprenörer och/eller närstående enheter.
Våra befintliga eller potentiella agenter eller affärspartner.
Sponsorer eller arrangörer av tävlingar, utlottningar eller kampanjer som vi genomför.
Domstolar, domstolar, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, enligt lagens krav, i samband med aktuella eller potentiella rättsliga förfaranden eller för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.
Tredje part, inklusive agenter eller underleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig. Tredje part för att samla in och behandla uppgifter.
Internationella överföringar av personuppgifter
De personuppgifter vi samlar in lagras och/eller behandlas där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar. Var medveten om att de platser dit vi lagrar, bearbetar eller överför dina personuppgifter kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen lämnade informationen. Om vi överför dina personuppgifter till tredje parter i andra länder: (i) kommer vi att utföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag; och (ii) kommer vi att skydda den överförda personliga informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Dina rättigheter och kontroll av dina personuppgifter
Du har alltid rätt att inte lämna ut personuppgifter till oss, med förståelse för att din upplevelse av vår webbplats kan påverkas. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter över dina personuppgifter. Om du lämnar personuppgifter till oss förstår du att vi kommer att samla in, behålla, använda och avslöja dem i enlighet med denna integritetspolicy. Du behåller rätten att begära detaljer om alla personuppgifter som vi har om dig.

Om vi får personuppgifter om dig från en tredje part kommer vi att skydda dem i enlighet med denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, försäkrar och garanterar du att du har den personens samtycke till att tillhandahålla den personliga informationen till oss.

Om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst ändra dig. Vi kommer att ge dig möjlighet att avregistrera dig från vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation. Observera att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet.

Om du anser att någon information som vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Om du anser att vi har brutit mot en relevant lag om dataskydd och vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss via nedanstående uppgifter och ge oss fullständiga uppgifter om den påstådda överträdelsen. Vi kommer omedelbart att utreda ditt klagomål och svara dig skriftligen med resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller en dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Användning av kakor
Vi använder ”cookies” för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten datamängd som vår webbplats lagrar på din dator och som vi får tillgång till varje gång du besöker den, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att visa dig innehåll baserat på de preferenser du har angett.

Begränsningar av vår policy
Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyn på dessa webbplatser och att vi inte kan ta ansvar för deras respektive sekretessrutiner.

Ändringar av denna policy
Vi kan efter eget gottfinnande komma att ändra vår sekretesspolicy för att återspegla uppdateringar av våra affärsprocesser, aktuella godtagbara metoder eller ändringar av lagar eller bestämmelser. Om vi beslutar att ändra denna integritetspolicy kommer vi att lägga upp ändringarna här på samma länk som du har tillgång till denna integritetspolicy.

Om det krävs enligt lag kommer vi att inhämta ditt tillstånd eller ge dig möjlighet att välja in eller välja bort, beroende på vad som är tillämpligt, all ny användning av dina personuppgifter.

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar om din integritet kan du kontakta oss på följande adress:

Savebab Inc.
[email protected]

Back to top button