Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką SaveBab jest poszanowanie Państwa prywatności i przestrzeganie obowiązującego prawa i przepisów dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Państwa temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://savebab.com i innych stronach, których jesteśmy właścicielem i operatorem.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 24 marca 2021 r. i została ostatnio zaktualizowana w dniu 24 marca 2021 r.

Informacje, które gromadzimy
Informacje, które zbieramy, obejmują zarówno informacje, które świadomie i aktywnie przekazujesz nam podczas korzystania lub uczestniczenia w którejkolwiek z naszych usług i promocji, jak i wszelkie informacje automatycznie wysyłane przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Państwa przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące wizyty oraz szczegóły techniczne, które występują w połączeniu z wszelkimi błędami, jakie można napotkać.

Należy pamiętać, że chociaż informacje te nie mogą być same w sobie identyfikujące, może być możliwe połączenie ich z innymi danymi w celu identyfikacji poszczególnych osób.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Możemy zbierać dane osobowe od Ciebie, gdy wykonujesz którąkolwiek z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:

Korzystanie z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do naszych treści
kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
Gdy użytkownik wspomina o nas w mediach społecznościowych
Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

Należy pamiętać, że możemy łączyć informacje, które zbieramy o Tobie z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
Gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe oraz gdy zachowujemy te informacje, chronimy je w ramach komercyjnie dopuszczalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, jak również nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam Państwo przekazują, informujemy, że żadna metoda transmisji elektronicznej lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia danych będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór hasła i jego ogólną siłę bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy dane osobowe, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi poprzez usunięcie wszystkich szczegółów, które Cię identyfikują.

Jeśli jednak będzie to konieczne, możemy zachować Państwa dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, a także w celach archiwizacyjnych w interesie publicznym, naukowych, historycznych lub statystycznych.

Prywatność dzieci
Nie kierujemy żadnego z naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
Możemy ujawnić dane osobowe do:

podmiotom dominującym, zależnym lub stowarzyszonym z naszą firmą
zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, na przykład dostawcom usług IT, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, reklamodawcom lub platformom analitycznym
nasi pracownicy, wykonawcy i/lub podmioty powiązane
nasi obecni lub potencjalni przedstawiciele lub partnerzy biznesowi
sponsorzy lub organizatorzy wszelkich konkursów, loterii lub promocji prowadzonych przez nas
sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z aktualnymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw
stronom trzecim, w tym agentom lub podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego na rzecz użytkownika stronom trzecim w celu gromadzenia i przetwarzania danych
Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane w miejscach, w których my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni posiadają swoje placówki. Należy pamiętać, że w miejscach, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy dane osobowe, mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w kraju, w którym użytkownik pierwotnie przekazał te informacje. Jeśli przekażemy Państwa dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) będziemy wykonywać te transfery zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Prawa użytkownika i kontrola nad danymi osobowymi
Zawsze zachowują Państwo prawo do nieujawniania nam swoich danych osobowych, przy założeniu, że może to mieć wpływ na Państwa doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących jego danych osobowych. Jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe, rozumiesz, że będziemy je zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Użytkownik zachowuje prawo do zażądania szczegółowych informacji na temat wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.

Jeśli otrzymamy dane osobowe od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią dostarczającą dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie. Zapewnimy użytkownikowi możliwość wypisania się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnowania z otrzymywania wiadomości. Należy pamiętać, że możemy poprosić o konkretne informacje, aby pomóc nam potwierdzić tożsamość użytkownika.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie prawo dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji i podaj nam pełne szczegóły dotyczące domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Państwa skargę i odpowiemy Państwu na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Państwa skargi. Mają Państwo również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku z Państwa skargą.

Korzystanie z plików cookie
Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności na naszej stronie. Plik cookie to niewielka porcja danych, którą nasza witryna przechowuje na Państwa komputerze i do której uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny. Pomaga nam to w dostarczaniu treści opartych na preferencjach określonych przez użytkownika.

Ograniczenia naszej polityki
Nasza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad treścią i polityką tych stron i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce
Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne i regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszej polityki prywatności, zamieścimy zmiany tutaj, pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Państwa zgodę lub umożliwimy Państwu wyrażenie zgody lub rezygnację, w zależności od przypadku, z wszelkich nowych sposobów wykorzystania Państwa danych osobowych.

Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa prywatności, mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z następujących danych:

Savebab Inc.
[email protected]

Back to top button