Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti SaveBab je respektovat vaše soukromí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se všech osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, a to i na našich webových stránkách, https://savebab.com a dalších stránkách, které vlastníme a provozujeme.

Tyto zásady jsou platné od 24. března 2021 a naposledy byly aktualizovány 24. března 2021.

Informace, které shromažďujeme
Informace, které shromažďujeme, zahrnují jak informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti na některé z našich služeb a propagačních akcí, tak veškeré informace automaticky odesílané vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

Záznamové údaje
Při návštěvě našich webových stránek mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Mohou zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na jednotlivých stránkách, další podrobnosti o vaší návštěvě a technické údaje, které se vyskytují v souvislosti s případnými chybami.

Upozorňujeme, že ačkoli tyto informace samy o sobě nemusí být osobně identifikovatelné, může být možné je zkombinovat s dalšími údaji a identifikovat tak jednotlivé osoby.

Shromažďování a používání informací
Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat, když na našich webových stránkách provedete některou z následujících akcí:

použijete mobilní zařízení nebo webový prohlížeč k přístupu k našemu obsahu
Kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jakýchkoli podobných technologií.
Když se o nás zmíníte na sociálních sítích
Informace můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat pro následující účely, přičemž osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný:

Upozorňujeme, že informace, které o vás shromažďujeme, můžeme kombinovat s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáme z jiných důvěryhodných zdrojů.

Zabezpečení vašich osobních údajů
Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů a po dobu, kdy tyto údaje uchováváme, je chráníme v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili jejich ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.

Přestože se budeme snažit chránit osobní údaje, které nám poskytnete, upozorňujeme, že žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není stoprocentně bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě jakéhokoli porušení ochrany osobních údajů budeme postupovat v souladu s platnými zákony.

Jste zodpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou sílu zabezpečení, čímž zajistíte bezpečnost svých vlastních informací v rámci našich služeb.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné. Tato doba může záviset na tom, k čemu vaše údaje používáme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat, vymažeme je nebo je anonymizujeme odstraněním všech údajů, které vás identifikují.

V případě potřeby však můžeme vaše osobní údaje uchovávat pro splnění naší právní, účetní nebo zpravodajské povinnosti nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Ochrana osobních údajů dětí
Žádný z našich produktů ani služeb není přímo určen dětem mladším 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let.

Poskytování osobních údajů třetím stranám
Osobní údaje můžeme zpřístupnit:

mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti naší společnosti
poskytovatelům služeb třetích stran za účelem umožnění poskytování jejich služeb, například poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům datových úložišť, hostingových služeb a serverů, inzerentům nebo analytickým platformám
našim zaměstnancům, smluvním partnerům a/nebo spřízněným subjektům
naši stávající nebo potenciální zástupci nebo obchodní partneři
sponzorům nebo pořadatelům jakýchkoli soutěží, loterií nebo propagačních akcí, které pořádáme.
soudy, tribunály, regulační orgány a orgány činné v trestním řízení, pokud to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli aktuálním nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem zjištění, výkonu nebo obrany našich zákonných práv.
třetím stranám, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu pro vás třetím stranám za účelem shromažďování a zpracování údajů
Mezinárodní předávání osobních údajů
Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ukládány a/nebo zpracovávány tam, kde máme my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran svá zařízení. Upozorňujeme, že místa, kam ukládáme, zpracováváme nebo předáváme vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste nám tyto údaje původně poskytli. Pokud vaše osobní údaje předáváme třetím stranám v jiných zemích: (i) tyto přenosy provedeme v souladu s požadavky platných právních předpisů a (ii) předané osobní údaje budeme chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů
Vždy si zachováváte právo neposkytnout nám své osobní údaje s tím, že to může ovlivnit váš zážitek z našich webových stránek. Nebudeme vás diskriminovat za uplatnění jakéhokoli vašeho práva na vaše osobní údaje. Pokud nám poskytnete osobní údaje, jste srozuměni s tím, že je budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zachováváte si právo vyžádat si podrobnosti o všech osobních údajích, které o vás uchováváme.

Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jste-li třetí stranou, která nám poskytuje osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Pokud jste dříve souhlasili s tím, abychom vaše osobní údaje používali pro účely přímého marketingu, můžete svůj souhlas kdykoli změnit. Poskytneme vám možnost odhlásit se z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z odběru sdělení. Upozorňujeme, že si od vás můžeme vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost.

Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, nerelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím prostřednictvím údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě všech zjištěných nepřesných, neúplných, zavádějících nebo neaktuálních informací.

Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů, a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme, přičemž uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. V souvislosti s vaší stížností máte rovněž právo obrátit se na regulační orgán nebo úřad pro ochranu osobních údajů.

Používání souborů cookie
Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme soubory „cookies“. Soubor cookie je malý kus dat, který naše webové stránky ukládají do vašeho počítače a přistupují k němu při každé vaší návštěvě, abychom mohli pochopit, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá zobrazovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí.

Omezení našich zásad
Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme převzít odpovědnost za jejich postupy ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad
Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní či regulační změny. Pokud se rozhodneme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, zveřejníme změny zde na stejném odkazu, prostřednictvím kterého přistupujete k těmto zásadám ochrany osobních údajů.

Pokud to bude vyžadovat zákon, získáme váš souhlas nebo vám dáme možnost se přihlásit nebo odhlásit, podle potřeby, k jakémukoli novému použití vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

Savebab Inc.
[email protected]

Back to top button