Blodkræft : Årsager, symptomer, diagnoser og behandlinger

Blodkræft, også kendt som leukæmi, er en tilstand, hvor der sker en ukontrolleret vækst og formering af blodceller i knoglemarven og lymfeknuderne. Selv om blodkræft kan ramme mennesker i alle aldersgrupper, er der for forskellige undertyper af blodkræft en tendens til, at de forekommer hyppigere i en bestemt aldersgruppe. Akut lymfatisk leukæmi, en type blodkræft, er f.eks. almindelig hos børn.

Den nøjagtige årsag til blodkræft er endnu ikke blevet identificeret. Man mener, at den opstår, når blod- og knoglemarvscellerne undergår genetiske mutationer. Blodkræft kan være akut (indtræden er pludselig og mere alvorlig) eller kronisk (udvikler sig langsomt over lang tid og er mindre aggressiv) baseret på varigheden af symptomerne, eller den kan være lymfocytær eller myelogen baseret på den type celler, der er påvirket.

Akut blodkræft kan forårsage symptomer som kronisk træthed, tilbagevendende infektioner, utilsigtet vægttab osv. På den anden side kan kronisk blodkræft ikke vise nogen symptomer i begyndelsen, og symptomerne kan forekomme, efterhånden som tilstanden udvikler sig.

Test som blodudstrygning og knoglemarvsprøve er nogle af de almindelige diagnostiske test, der anvendes til at påvise blodkræft. Der findes forskellige behandlingsmuligheder, som kan forbedre patientens liv. Behandlingsmetoder som kemoterapi, immunterapi og stamcelletransplantation er kendt for at hjælpe med at bremse sygdommens udvikling.


Årsager til blodkræft

Blodkræft er kræft, der rammer knoglemarven og blodcellerne. Den opstår, når DNA’et i en enkelt celle i knoglemarven ændres (mutation) og som følge heraf ikke kan udvikle sig, formere sig og fungere normalt. Denne hurtige, ukontrollerede vækst af unormale celler finder sted i kroppens knoglemarv og lymfeknuder. Disse unormale celler spredes derefter ud i blodbanen.

En unormal og overdreven produktion af hvide blodlegemer eller leukocytter forårsager også overfyldning og sammenklumpning i blodkarrene. Disse unormale celler reducerer også antallet af andre normale blodceller, såsom røde blodlegemer og blodplader. De hvide blodlegemer er ansvarlige for at bekæmpe infektioner og holde kroppens immunsystem sundt.

Den nøjagtige årsag til, hvorfor blodkræft opstår, er endnu ikke identificeret. Man mener, at den opstår, når blodcellerne gennemgår genetiske mutationer og begynder at opføre sig unormalt.


Typer af blodkræft

På baggrund af, om det er en akut eller kronisk tilstand, og hvilken type celler der er ramt, inddeles blodkræft i følgende fire typer:

1. Akut lymfatisk leukæmi (ALL)

Dette er den mest almindelige type blodkræft, der rammer børn. Den kan også ramme voksne. Akut lymfatisk leukæmi opstår, når knoglemarven producerer en unormal mængde hvide blodlegemer eller leukocytter. Denne blodkræft kan forværres meget hurtigt.

2. Akut myelogen leukæmi (AML)

Dette er den mest almindelige form for akut blodkræft. Den er mere almindelig hos voksne (mellem 40-60 år) og hos mænd end hos kvinder. Ved denne type blodkræft producerer knoglemarven en unormal mængde umodne hvide celler kaldet myeloide blastceller, som senere deler sig til unormale RBC’er, WBC’er eller blodplader.


3. Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Denne type kræft ses hyppigst hos personer over 55 år. Børn og unge rammes sjældent af denne type. Den er mere almindelig hos mænd end hos kvinder og især hos hvide mænd. Det er en langsomt fremadskridende kræftform, hvor knoglemarven producerer en unormal mængde hvide blodlegemer over en periode. CLL er den mest almindelige kroniske leukæmi hos voksne.


4. Kronisk myelogen leukæmi (CML)

Det er en langsomt fremadskridende kræftform, som ofte ikke giver mange symptomer. Denne blodkræft er mere almindelig hos ældre voksne (mest almindelig hos personer over 65 år) og hos mænd. Den forekommer sjældent hos børn. En person med CML kan have få eller ingen symptomer i måneder eller år, før vedkommende går ind i en fase, hvor blodkræftcellerne vokser hurtigere. Det kan opdages ved en rutinemæssig undersøgelse. I denne type fortsætter kroppen med at producere unormale myeloide celler.


Der findes andre sjældne typer af blodkræft, såsom hårcelleleukæmi, multipel myelom, myelomonocytær leukæmi, granulær lymfocytær leukæmi osv.

Symptomer på blodkræft

Visse kroniske blodkræftformer giver måske ikke nogen mærkbare symptomer i begyndelsen, og symptomerne kan opstå, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Akutte typer af blodkræft kan forårsage aggressive symptomer som f.eks:

 • Tilbagevendende feber
 • Tilbagevendende infektioner
 • Forstørrede lymfeknuder
 • Smerter i leddene
 • Utilsigtet vægttab
 • Træthed og udmattelse
 • Mavesmerter på grund af forstørrelse af milten
 • Let blå mærker og blødning
 • Næseblod og blødende tandkød
 • Små røde pletter i huden (kaldet petechiae)
 • Purpurfarvede pletter i huden
 • Åndenød
 • Forvirring
 • Hovedpine

Diagnose af blodkræft

Lægen foretager normalt en detaljeret fysisk undersøgelse og noterer symptomhistorien.

Laboratorieundersøgelser, knoglemarvsundersøgelser og billeddannelsesundersøgelser er nyttige til at diagnosticere og identificere undertypen af blodkræft.

1. Fysisk undersøgelse

Din læge vil kigge efter fysiske tegn på blodkræft som f.eks. bleg hud på grund af blodmangel, hævelse af lymfeknuder og forstørrelse af lever og milt.


2. Laboratorieundersøgelser

 • Flowcytometri hjælper med at påvise antigener, der findes på eller i cellerne, baseret på deres specifikke egenskaber. Det hjælper også med at overvåge sygdommens tilbagefald, vurdere omfanget af kræft og kontrollere effektiviteten af den igangværende behandling.
 • Cytokemi hjælper med at diagnosticere forskellige typer af akutte blodkræftformer ved hjælp af cytokemiske farvestoffer.
 • En komplet blodtælling (CBC ) er nødvendig for at undersøge mængden og morfologien af de forskellige blodceller.
 • Perifer udstrygning er nødvendig for at vurdere blodcellerne mere detaljeret.
 • Supportive tests som koagulationsprofil, nyrefunktionstest, leverfunktionstest osv. kan være nødvendige for at vurdere den generelle sundhedstilstand.


3. Knoglemarvsundersøgelser og biopsi

 • Knoglemarvsbiopsi er en procedure, hvor man med en nål udtager en prøve af kræftcellerne eller vævet fra knoglemarven. Der anvendes immunohistokemi-teknik, som hjælper med at diagnosticere unormale celler, som f.eks. dem, der findes i kræftsvulster eller tumormarkører.
 • Knoglemarvsaspiration er en procedure, hvor der ved hjælp af en fin nål udtages en prøve fra væskedelen i knoglemarven. Der anvendes cytokemiteknik til at kontrollere kræftceller.
 • Lymfeknude FNAC & biopsi bruges til at undersøge læsioner eller knuder i kroppen, der observeres ved berøring eller under en scanning for at opdage tumorer i forskellige dele af kroppen.


4. Billeddannende undersøgelser

 • Der kan foretages en PET CT-scanning (hele kroppen) for at undersøge, om der er tegn på blodkræft i kroppen.
 • CT Scan hjælper ikke kun med at kontrollere tilstedeværelsen af kræftceller, men spiller også en vigtig rolle i behandlingen af blodkræft, f.eks. ved knoglemarvstransplantation.
 • Din læge kan bestille en røntgenundersøgelse af brystet eller en MR-scanning, hvis du har symptomer, der tyder på en komplikation af leukæmi.

5. Lumbalpunktur

En lumbalpunktur (også kaldet en rygmarvsprøve) kan blive bestilt for at se, om kræften har spredt sig til den spinalvæske, der omgiver hjernen og rygmarven.


Behandling af blodkræft

Behandlingen af blodkræft afhænger af sygdomstypen og patientens generelle helbredstilstand. Behandlingsmetoderne er hovedsageligt som følger:

1. Kemoterapi

Kemoterapimedicin er den vigtigste behandling, der anvendes til at dræbe kræftceller. Kemoterapimidler gives enten som intravenøse drop i en vene eller en central linje eller gives som indsprøjtninger under huden (subkutant) eller som oral medicin regelmæssigt eller i et mønster af faste kemoterapicyklusser. I kemoterapicyklusser efterfølges et vist antal behandlingsdage af hviledage, så kroppen kan komme sig. Kemikalierne dræber leukæmicellerne eller forhindrer dem i at dele sig. Ofte anvendes en kombination af kemoterapimidler til behandling af kræft.


2. Målrettet behandling

Ved målrettet behandling gives lægemidler mod et kræftcellespecifikt mål. Disse mål for lægemidlerne findes normalt ikke i kroppens normale celler, der deler sig, i vores krop. På denne måde kan man undgå bivirkninger af lægemiddelbehandlingen på normale celler.


3. Immunterapi

Som navnet antyder, virker immunterapi ved at hjælpe immunsystemet med at bekæmpe kræftceller. Denne behandling anvender stoffer, der aktiverer kroppens immunsystem til at arbejde mod kræftcellerne.


4. Strålebehandling

Ved denne behandling anvendes stråling (højenergi-stråler svarende til røntgenstråler) til at dræbe kræftcellerne. Denne behandling bruger stærke energistråler til at dræbe det fokus, der er til stede i kroppen, og som danner kræftceller (lymfeknuder) blodkræftceller eller stopper dem i at vokse. Stråling rettes mod nøjagtige steder i kroppen, hvor der er en samling af kræftceller, eller kan gives over hele kroppen som en del af en hæmatopoietisk celletransplantation.

Denne behandling kan også anvendes sammen med andre behandlingsmetoder som f.eks. kemoterapi og kirurgi.


5. Stamcelletransplantation

Ved denne procedure, der også er kendt som hæmatopoietisk stamcelletransplantation eller knoglemarvstransplantation, erstattes de kræftsyge bloddannende celler med nye, sunde hæmatopoietiske celler. Disse sunde celler tages fra patienten selv (inden udsættelse for kemoterapi eller strålebehandling) eller fra en donors blod eller knoglemarv og infunderes i patientens blod. Sunde hæmatopoietiske celler vokser og formerer sig og danner nye knoglemarvs- og blodceller, der udvikler sig til alle de forskellige celletyper, som din krop har brug for (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader).


Ofte stillede spørgsmål

Kan man helbrede blodkræft?

De fleste mennesker, der får konstateret blodkræft, har tendens til at leve et sundt og langt liv, når de er blevet behandlet med succes. Takket være de seneste fremskridt inden for behandling er chancerne for overlevelse i forbindelse med blodkræft blevet betydeligt bedre. Selv om det at blive opdaget med kræft kan påvirke både patientens og familiens følelsesmæssige helbred, kan patienten med en tidlig diagnose og effektiv behandling leve et godt liv.

Hvordan kan man stoppe udviklingen af blodkræft og dens komplikationer?

Der findes i øjeblikket ingen kur mod blodkræft, men der findes et stigende antal behandlinger, der kan holde sygdommen i remission og forhindre, at den opstår igen. Udviklingen af leukæmi kan stoppes ved hjælp af kemoterapi, strålebehandling, knoglemarvstransplantation, immunterapi og målrettet behandling. Hvis man får rettidig behandling, kan man mindske risikoen for komplikationer hos en person med leukæmi og også forhindre, at sygdommen udvikler sig til andre organer.

Hvordan kan jeg finde en stamcelledonor til mit barn, der har blodkræft?

Først skal du kontakte din nærmeste familie og slægtninge og bede dem om at gennemgå en gentest for at se, om de passer sammen. Mange gange kan man finde et stamcellematch i den nære familie selv. Hvis der ikke findes et match i den nærmeste familie eller i en bredere social kreds, kan du registrere dit barn i ngo’er, der arbejder på dette område, f.eks. Marrow Donor Registry Of India, DATRI osv. som vedligeholder en database over potentielle stamcelledonorer og vil hjælpe dig med at finde et match.

Vil mit barn overleve normalt efter en stamcelletransplantation for blodkræft?

Prognosen efter en stamcelletransplantation er normalt god, og de fleste børn med blodkræft, der gennemgår en stamcelletransplantation, kan leve et forholdsvis normalt liv. En stamcelletransplantation forlænger barnets forventede levetid betragteligt. Der er dog en sjælden mulighed for, at sygdommen går igen, selv efter en stamcelletransplantation. Prognosen er normalt alvorlig i sådanne tilfælde.

Er blodkræft genetisk? Kan den gå i arv fra forældre til barn?

Selv om blodkræft anses for at opstå på grund af genetiske mutationer i cellerne, er det ikke nødvendigvis en arvelig sygdom. Sandsynligheden for, at sygdommen går i arv fra forældre til barn, er ubetydelig. Der er mange andre risikofaktorer, der spiller ind, og som forårsager blodkræft.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button