Escitalopram och minne: Hur det påverkar hjärnan

Läkemedlet escitalopram är känt under varumärket Lexapro, ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla svår depression och generaliserad ångeststörning. Som en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är det en av de fem mest förskrivna psykiatriska läkemedlen i USA. Det skrevs 38 miljoner recept för det under 2018.

Du kanske har några frågor om hur escitalopram påverkar hjärnan och minnet. Även om det finns väldigt lite information om det har vissa studier genomförts som kan vara användbara för att bättre förstå hur läkemedlet fungerar generellt och särskilt i hjärnan.

Hur escitalopram påverkar hjärnan

Som en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) fungerar escitalopram för att öka serotoninnivåerna i hjärnan. Serotonin är en av de kemiska budbärare som överför signaler mellan neuronerna eller nervcellerna i hjärnan.

Escitalopram kallas SSRI eftersom det huvudsakligen påverkar serotonin. En SSRI stoppar återupptaget av serotonin i neuronerna, vilket gör att mer tillgängligt serotonin kan tas upp av andra nerver. Det är här som känslan av att ”allt är bra” har sitt ursprung när man tar ett SSRI-läkemedel.

En studie från 2014 kastar lite ljus över hur Lexapro påverkar hjärnan. Forskarna i studien stafettar: ”I en liten studie av friska frivilliga fann forskarna att en enda dos av det antidepressiva läkemedlet escitalopram (Lexapro) tycktes tillfälligt minska ”konnektiviteten” mellan kluster av hjärnceller i de flesta regioner i hjärnan”.

Studien visade också att SSRI-preparat som escitalopram har biverkningar på hjärnan och att konnektiviteten är omedelbar.

Escitalopram och minne

Så hur påverkar escitalopram ditt minne?

Vissa receptbelagda antidepressiva läkemedel har visat sig störa eller orsaka minnesförlust. Det har också noterats att escitalopram kan minska natriumnivån i blodet hos personer som är 65 år och äldre.

Miniatyrmän i skyddsdräkter som hanterar gigantiska vita pillerLåga natriumnivåer kan orsaka minnesproblem eller förvirring. Om någon tar för mycket av läkemedlet kan det också orsaka glömska.

I en annan studie fick forskare vid Loyola University Medical Center reda på att när man behandlade patienter med depressionsmedicinen Lexapro eller escitalopram, ledde det till att nivåerna av två neurotoxiska föreningar som är kopplade till demens sjönk markant.

Detta skulle kunna innebära att medicinen kan användas för att förebygga minnesförlust.

Escitalopram är ett väl tolererat läkemedel, liksom Lexapro. Det kan av läkarkåren ses som ett läkemedel som bromsar hjärnans funktion.

Det är inte kopplat till korttidsminnesförlust, och olika studieresultat är inte konkreta om dess effekter på hjärnan.

Om du är orolig för hur det påverkar hjärnan, eller hur det kan påverka dig, bör du rådgöra med din läkare.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button