Vad är Cymbalta(Duloxetin)? Vad används Cymbalta (Duloxetin) till?

Cymbalta (Duloxetin) är bra för att behandla depression, ångest och vissa former av långvarig smärta, men det är mer sannolikt än andra antidepressiva läkemedel att orsaka problem om du dricker alkohol eller har högt blodtryck.

Vad är Cymbalta(Duloxetin)?

Hur Cymbalta (Duloxetine) fungerar

Cymbalta (duloxetin) är en serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Den ökar serotonin- och noradrenalinaktiviteten i hjärnan, vilket bidrar till att reglera humöret.

Vad används Cymbalta (Duloxetin) till?

  • Depression
  • Ångest
  • Diabetisk neuropati (nervsmärta orsakad av diabetes)
  • Fibromyalgi
  • Långvarig muskelsmärta

Typisk dosering av Cymbalta (Duloxetin)

Typiska startdoser av Duloxetin är 30 till 60 mg genom munnen en gång dagligen.

Vanliga frågor om Cymbalta (Duloxetin).

Används Cymbalta(Duloxetin) mot smärta?

Duloxetin är ett antidepressivt läkemedel som FDA också har godkänt för behandling av fibromyalgi, diabetisk neuropati (nervskada) och långvarig muskelsmärta.


Hur lång tid tar det för Cymbalta (Duloxetin) att verka?

Inom en till två veckor kan du känna att din sömn, energi eller aptit förbättras. Den fulla effekten av Cymbalta (duloxetin) på att förbättra ditt humör kan ta upp till 12 veckor.


Kan jag dricka alkohol när jag tar Cymbalta (Duloxetin)?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol när du tar Duloxetin eftersom det kan förvärra sömnighet och koordination. Att dricka alkohol när du tar Duloxetin kan också skada din lever. Om du regelbundet dricker alkohol ska du meddela din vårdgivare så att de kan överväga alternativa mediciner för dig.


Kan jag ta Duloxetin på natten?

Det är bäst att ta Duloxetin vid samma tidpunkt varje dag. De flesta tar det på morgonen, men om du märker att du känner dig sömnig efter att ha tagit det på morgonen kan du försöka ta det på kvällen.


Hur länge varar biverkningarna?

De vanligaste biverkningarna är illamående, huvudvärk, muntorrhet, sömnighet, trötthet, förstoppning och sömnsvårigheter. Dessa biverkningar kan försvinna inom en till två veckor.

Fördelar och nackdelar med Cymbalta(Duloxetin)

Fördelar

Det hjälper till att minska nervsmärta från diabetes och andra former av långvarig smärta.

Den har flera användningsområden som kan vara lämpliga för personer med flera problem.

Jämfört med andra läkemedel i denna SNRI-klass påverkar det inte blodtrycket nämnvärt.

Finns som ett generiskt läkemedel, vilket är billigare.

Nackdelar

Det kan ta flera veckor innan du känner den fulla effekten av läkemedlet på ditt humör.

May är inte ett bra alternativ om du dricker mycket eller har lever- eller njurproblem.

Kan orsaka en högre risk för självmordstankar och självmordsbeteende hos personer i åldern 24 år och yngre.

Kan öka risken för blödning, tala om för din vårdgivare om du tar mediciner som tunnar ut blodet.

Apotekstips för Cymbalta (Duloxetin)

Ta med eller utan mat. Svälj kapseln hel; krossa eller tugga inte kapseln.

Om du plötsligt slutar med medicinen kan det orsaka abstinenssymtom. Om du vill sluta ta Duloxetin ska du tala med din läkare.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button