Vad är Saxenda? Hjälper Saxenda dig att gå ner i vikt?

Saxenda som ibland också kallas liraglutid är ett injicerbart receptbelagt läkemedel som används för behandling av fetma hos vuxna. Det är ett receptbelagt läkemedel och måste förskrivas av en legitimerad yrkesutövare.

Hur hjälper Saxenda dig att gå ner i vikt?

Saxenda fungerar genom att arbeta med de hormoner som din kropp producerar och som reglerar hungerkänslor. Din kropp producerar ett hormon som kallas GLP-1, som hjälper till att reglera din aptit och talar om för dig när du ska vara hungrig eller inte. Saxenda fungerar som GLP-1 och reglerar din aptit, vilket kan leda till att du äter färre kalorier och går ner i vikt.

Hur effektivt är Saxenda?

I kliniska prövningar för behandling av fetma med Saxena fick patienterna Saxenda 3 mg daglig dos eller placebo i 56 veckor och fick rådgivning om livsstilsförändringar som de måste anta i samband med en kalorikontrollerad kost och regelbunden fysisk träning. I studien konstaterades att patienter som behandlades med Saxenda upplevde en statistiskt signifikant viktnedgång jämfört med placebo. Patienter som behandlades med Saxena uppnådde mellan 5 och 10 % viktminskning jämfört med placebo.

I ytterligare en studie som undersökte användare som tog Saxenda under en treårsperiod.

Hur använder man Saxenda?

Saxenda är en injektionsbehandling för viktminskning. Du injicerar din dos under huden (detta kallas en subkutan injektion) i magområdet (buken), övre benet (låret) eller överarmen. Injicera inte i en ven eller i en muskel. Du kan själv injicera din Saxenda-injektion i överarm, buk eller lår.

Hur länge håller Saxenda i sig?

Beroende på var du befinner dig på din viktminskningsresa med Saxenda beror på hur länge injektionspennan kommer att hålla.

När du börjar med Saxenda för första gången

Saxenda kommer i en förfylld injektionspenna på 3 ml. När du börjar med Saxenda för första gången räcker en enskild penna i 17 dagar och den första fulla förpackningen med fem pennor räcker i sex veckor.

När du har en behandlingsplan för Saxenda måste du gradvis öka din dos i intervaller om 0,6 mg, enligt råd från din förskrivare, tills du når det som kallas underhållsdosen på 3 mg dagligen. När detta väl är uppnått förblir detta som den dos du använder under hela din underhållsperiod. Detta är den dos som du kommer att fortsätta att ta Saxenda med.

Fortsatt underhållsanvändning av Saxenda

När du har passerat den 4-veckors doseskaleringsperioden och uppnått underhållsdosen räcker en förfylld injektionspenna på 3 ml i 6 dagar och en förpackning med fem pennor i 30 dagar. För att fortsätta med läkemedlet kommer din förskrivare att kontrollera att du har uppnått den viktnedgång vi förväntar oss och att kontrollera hur du mår överlag.

Hur lång tid tar det för Saxenda att verka?

Saxenda är inte en snabbfixad viktminskningsmedicin, den är utformad för att användas tillsammans med en hälsosam livsstil för att stödja en långsiktig viktminskning. Vid ditt uppföljningsmöte efter 4 månader ska du ha förlorat minst 4 % av din kroppsvikt.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button