Čo je inzulín Isophane? Ako sa používa? na čo sa používa?

Inzulín Isophane injekčná suspenzia sa používa na zlepšenie kontroly hladiny cukru v krvi u dospelých a detí s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Je to stredne účinný typ inzulínu, ktorý pomáha znižovať hladinu cukru v krvi a znižuje pravdepodobnosť vzniku závažných komplikácií cukrovky.

Inzulín Izofán injekčná suspenzia sa často predpisuje spolu s krátkodobo pôsobiacim inzulínom alebo inými perorálnymi liekmi na liečbu cukrovky. Váš lekár alebo zdravotná sestra vás poučia o správnom spôsobe jeho podávania pod kožu. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Je len súčasťou liečebného programu, ktorý by mal zahŕňať aj zdravú stravu, pravidelné cvičenie a zníženie telesnej hmotnosti podľa odporúčaní vášho lekára.

Pravidelne si kontrolujte hladinu cukru v krvi, sledujte svoje výsledky a zdieľajte ich so svojím lekárom. Je to veľmi dôležité na vypracovanie správnej dávky lieku pre vás.

Najčastejším vedľajším účinkom tohto lieku je nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia). Aby ste tomu predišli, je dôležité, aby ste si vždy aplikovali len správnu dávku lieku, pravidelne jedli a pravidelne sledovali hladinu cukru v krvi. K poklesu hladiny cukru v krvi môže viesť aj nadmerné pitie alkoholu. Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria reakcie v mieste vpichu, ako je začervenanie alebo opuch. Opakované vpichy do toho istého miesta kože môžu viesť k lipodystrofii (zhrubnutie kože alebo jamky v mieste vpichu). Niektorí ľudia môžu počas užívania inzulínu pribrať na hmotnosti alebo sa u nich môžu objaviť edémy (opuchy celého tela v dôsledku zadržiavania tekutín).

Nepoužívajte tento liek, ak máte nízku hladinu glukózy v krvi (hypoglykémia). Pred začatím liečby informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali problémy s obličkami, pečeňou alebo srdcom. Tehotné alebo dojčiace ženy by sa tiež mali poradiť so svojím lekárom, pretože môže byť potrebné zmeniť dávku.

Výhody inzulínu Isophane

Pri cukrovke

Inzulín Isophane injekčná suspenzia je stredne účinný typ inzulínu, ktorý sa zvyčajne používa spolu s inými liekmi na cukrovku na kontrolu hladiny cukru v krvi. Nahrádza inzulín, ktorý sa normálne produkuje v tele. Pomáha tak glukóze dostať sa do svalových a tukových buniek, aby ju vaše telo mohlo využiť na energiu. Znižuje tiež produkciu glukózy v pečeni.

Zníženie hladiny cukru v krvi pomáha znížiť riziko vzniku niektorej zo závažných komplikácií cukrovky, ako je poškodenie obličiek, očí, nervové problémy a strata končatín. Naučte sa presne, ako, kde a kedy si tento inzulín aplikovať, aby bol čo najúčinnejší. Užívajte ho pravidelne spolu so správnou stravou a cvičením pre normálny, zdravý život.

Vedľajšie účinky inzulínu Isophane

Väčšina vedľajších účinkov si nevyžaduje žiadnu lekársku pomoc a vymizne, keď sa vaše telo prispôsobí lieku. Ak pretrvávajú alebo ak sa ich obávate, poraďte sa so svojím lekárom

Časté vedľajšie účinky lieku Insulin Isophane

  • Hypoglykémia (nízka hladina glukózy v krvi)
  • Alergická reakcia v mieste vpichu
  • Lipodystrofia (zhrubnutie kože alebo jamky v mieste vpichu)
  • Zvýšenie telesnej hmotnosti
  • Edém (opuch)

Ako funguje inzulín Isophane?

Inzulín Isophane injekčná suspenzia je stredne účinný inzulín, ktorý začína pôsobiť za 1 – 2 hodiny po podaní injekcie. Funguje podobne ako inzulín, ktorý si telo samo produkuje. Inzulín uľahčuje spätné vychytávanie cukru vo svalových a tukových bunkách a tiež potláča tvorbu cukru v pečeni. To pomáha znižovať hladinu cukru v krvi pri cukrovke.

Ako funguje dvojfázový izofánový inzulín?

Izofánový inzulín je rekombinantný analóg ľudského inzulínu (geneticky modifikovaný inzulín, ktorý sa pestuje v laboratóriu a je podobný ľudskému inzulínu). Je to stredne účinný inzulínový prípravok. Inzulín izofán pôsobí tak, že nahrádza normálnu produkciu inzulínu a pomáha prenášať cukor z krvi do iných telesných tkanív, kde sa využíva na tvorbu energie. Zabraňuje tiež pečeni produkovať viac cukru. Stredne účinkujúce inzulínové prípravky začínajú pôsobiť do jednej alebo dvoch hodín od podania injekcie a dosahujú obdobie maximálnej aktivity, ktoré trvá až 7 hodín, po ktorom účinok ustáva; celkové trvanie účinku sa pohybuje od 18 do 24 hodín.

Čo je inzulín Isophane injekčná suspenzia? Ako sa vyrába?

Inzulín Isophane Suspension for Injection je umelá verzia ľudského inzulínu, vyrobená biotechnologickým procesom nazývaným technológia rekombinantnej DNA. Predáva sa ako sterilný, vodný, číry a bezfarebný roztok, ktorý obsahuje inzulín aspart spolu s ďalšími zložkami, ako sú glycerín, fenol, metakrezol, zinok, chlorid sodný atď.

Môže injekčná suspenzia Insulin Isophane spôsobiť hypoglykémiu? Ako jej môžem zabrániť?

Áno. najčastejším vedľajším účinkom Inzulínu Isophane suspenzia na injekciu je hypoglykémia. Častejšie sa vyskytuje, ak vynecháte alebo odkladáte jedlo, pijete alkohol, nadmerne cvičíte alebo spolu s ním užívate iné antidiabetické lieky. Nevynechávajte preto jedlá a buďte dôslední v načasovaní a množstve jedál. Ak nadmerne cvičíte, vezmite si nejaké občerstvenie podľa vašich požiadaviek. Dôležité je pravidelné sledovanie hladiny cukru v krvi. Vždy so sebou noste nejaké glukózové tablety, med alebo ovocnú šťavu. Všetky lieky predpísané lekárom užívajte včas a ak spozorujete akékoľvek výkyvy hladiny cukru v krvi, poraďte sa so svojím lekárom.

Aké sú ďalšie vedľajšie účinky Inzulínu izofánovej suspenzie na injekciu? Ako im predchádzať?

Ďalšie vedľajšie účinky Inzulínu Isophane suspenzia na injekciu sú reakcie v mieste vpichu, ako je začervenanie, svrbenie, bolesť a opuch. Tieto sú však dočasné a zvyčajne samé ustúpia. Zriedkavo môže spôsobiť aj lipodystrofiu, čo znamená abnormálne zmeny tukového tkaniva v dôsledku opakovaných injekcií inzulínu do tej istej oblasti kože. Zahŕňa lipohypertrofiu (zhrubnutie tukového tkaniva) a lipoatrofiu (stenčenie tukového tkaniva) a môže ovplyvniť vstrebávanie inzulínu. Striedajte miesta podávania inzulínu alebo infúzie v rámci tej istej oblasti, aby ste znížili riziko lipodystrofie.

Ako sa má Inzulín Isophane injekčná suspenzia používať?

Inzulín Isophane Suspension for Injection sa podáva pod kožu (subkutánne). Váš lekár vám ukáže oblasť kože, kam si ho máte aplikovať. Snažte sa nepodávať injekciu zakaždým na to isté miesto. Striedajte typické miesta podania injekcie, ako je brucho, zadok, horná časť nôh alebo horná časť ramien. Nikdy si Humalog nepodávajte do svalu alebo do žily. Každý týždeň alebo dva sa presúvajte na nové miesto podania injekcie. Injekciu si podávajte do tej istej oblasti tela a dbajte na to, aby ste sa pri každej injekcii v rámci tejto oblasti pohybovali, a to jeden alebo dva týždne. potom sa presuňte na inú oblasť tela a proces opakujte. Používajte tú istú oblasť aspoň týždeň, aby ste sa vyhli extrémnym výkyvom hladiny cukru v krvi.

Podáva sa injekčná suspenzia Insulin Isophane ako injekcia do žily (intravenózne)?

Áno, niekedy, v špecifických situáciách, ako je diabetická ketoacidóza, ťažká hyperglykémia atď. sa Insulin Isophane Suspension for Injection môže podať ako injekcia do žily (intravenózne). Podáva ho však len lekár za nepretržitého monitorovania hladiny cukru v krvi v nemocničnom prostredí.

Je bezpečné používať Inzulín Isophane injekčnú suspenziu v tehotenstve?

Áno. Inzulín Isophane injekčná suspenzia je bezpečný na použitie v tehotenstve, ak ho predpíše lekár. Pred použitím Inzulínu Isophane Suspension for Injection však informujte svojho lekára, ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte. Môže byť potrebná úprava dávky a váš lekár vám odporučí pravidelné sledovanie hladiny cukru v krvi. Musíte dodržiavať pokyny svojho lekára, aby ste dosiahli maximálny prínos.

Kedy je potrebné zmeniť dávkovanie lieku Insulin Isophane Suspension for Injection?

Úpravu dávky by ste mali konzultovať so svojím lekárom, ak sa u vás vyskytne zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti, zvýšený stres, choroba, zmeny v stravovaní, napr. vynechanie jedla, alebo ak užívate alkohol. Vaša dávka sa môže zmeniť aj vtedy, ak ste nedávno zmenili svoj pohybový režim alebo užívate nejaké lieky. Taktiež musíte byť ostražití pri zmenách, ktoré sa u vás vyskytnú počas prvého používania Inzulínu izofánovej suspenzie na injekciu. Napr. môžete zaznamenať určité vedľajšie účinky, ktoré sú zvyčajne dočasné, ale ak sú veľmi závažné, môže byť potrebná úprava dávky.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button