Anorexia Nervosa: Bekijk Oorzaken, Symptomen en Behandelingen

Ook bekend als Anorexia en Voedselaversie

Anorexia nervosa, vaak kortweg anorexia genoemd, is een gedragsstoornis en een levensbedreigende psychologische eetstoornis. Het wordt gekenmerkt door zelf-honger, gewichtsverlies, een verstoorde perceptie van gewicht, en onrealistische of overdreven angst voor het lichaamsbeeld. Eenvoudig gezegd is het een aandoening waarbij mensen geobsedeerd zijn door hun gewicht en dieet.

Anorexia mensen beginnen vaak aanvankelijk met diëten om hun gewicht te beheersen. Maar na verloop van tijd worden de beperkingen in hun calorie-inname en dieet een psychologische obsessie, die hen leidt tot het punt van uithongering en extreem gewichtsverlies. De precieze oorzaken van anorexia nervosa zijn niet bekend. Er wordt echter aangenomen dat verschillende factoren bijdragen aan anorexia. Deze omvatten omgevingsstress, externe dwang, prenatale en perinatale complicaties, fysiologische factoren, neurochemische veranderingen, hormonale veranderingen, en genetische of erfelijke factoren.

Anorexia nervosa kan, indien onbehandeld, gevaarlijke gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals vermoeidheid, lage bloeddruk, gebrek aan evenwicht tussen water en elektrolyten, en kan zelfs fatale gevolgen hebben, onder andere. Medische interventie en psychologisch overleg zijn daarom van cruciaal belang voor een vroegtijdige diagnose en een doeltreffende behandeling van de aandoening.

Symptomen van Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa symptomen verschillen van persoon tot persoon. De meest opvallende en zichtbare symptomen zijn overmatig gewichtsverlies en fysiologische veranderingen.

Enkele van de meest voorkomende tekenen en symptomen van anorexia nervosa zijn:


1. Lichamelijke symptomen

Het beperken van de noodzakelijke calorie-inname na verloop van tijd kan een verwoestend effect hebben op je geest en lichaam. Als de nadelige effecten van verhongering onbehandeld en onopgemerkt blijven, kan dit leiden tot een permanent verlies in het functioneren van vitale organen.

Enkele van de meest voorkomende lichamelijke tekenen en symptomen van anorexia zijn:

 • Extreme vermoeidheid/vermoeidheid
 • Droge huid
 • Slapeloosheid of slaapstoornis
 • Dunner worden van het haar
 • Lage bloeddruk
 • Verkleuring van de huid of bleke huid
 • Ernstig verlies van spieren en gewicht
 • Osteoporose of verlies van botdichtheid
 • Verkleuring en broosheid van de nagels
 • Constipatie
 • Vermagering of extreme magerheid
 • Lanugo of groei van zacht haar over het hele lichaam
 • Onregelmatige hartslagen
 • Onvruchtbaarheid

2. Emotionele en gedragssymptomen

Constante honger kan onaangename emoties opwekken, zoals woede en depressie. Sommige van de waarschuwingssignalen van emotionele en gedragsmatige anorexia symptomen zijn:

 • Lage eigenwaarde
 • Prikkelbaarheid
 • Afkeer van voedsel
 • Anxiety
 • Depressie
 • Moeite met concentreren
 • Suïcidale gedachten
 • Gebrek aan interesse of emotionele flat-lining
 • Stemmingswisselingen
 • Obsessieve gedachten en sociale angst
 • Uitgebreid sporten
 • Vermijding van sociale bijeenkomsten
 • Ontkenning van honger
 • Terugtrekking uit reguliere activiteiten
 • Gevoel van stress

3. Cognitieve symptomen

Niet veel mensen weten dat anorexia nervosa ook kan leiden tot cognitieve symptomen zoals:

 • Een obsessie voor het tellen van calorieën en het controleren van het vetgehalte van voedsel.
 • Preoccupatie met eten, recepten of koken; kan uitgebreid koken voor anderen, maar het eten zelf niet opeten of een zeer kleine portie nuttigen.
 • Bewondering voor dunnere mensen.
 • Gedachten dat je dik bent of niet dun genoeg.
 • Een veranderde mentale voorstelling van iemands lichaam.
 • Moeite met abstract denken en problemen oplossen.
 • Stijf en onbuigzaam denken.
 • Slecht gevoel van eigenwaarde.
 • Hypercriticisme en klinisch perfectionisme.

4. Perceptuele symptomen

Deze aandoening kan ook invloed hebben op hoe u uw lichaam ziet en kan leiden tot zelfkritiek met betrekking tot uw gewicht en lichaam. Het veroorzaakt:

 • Perceptie van zichzelf als te zwaar, in tegenstelling tot de realiteit van ondergewicht (namelijk “verstoring van het lichaamsbeeld” )
 • Intolerantie voor koude en frequente klachten over kou; de lichaamstemperatuur kan dalen (onderkoeling) in een poging om energie te sparen als gevolg van ondervoeding.
 • Veranderd lichaamsschema (d.w.z. een impliciete voorstelling van het lichaam die wordt opgeroepen door te handelen)

Oorzaken van Anorexia Nervosa

De specifieke redenen die anorexia nervosa veroorzaken zijn nog onduidelijk. Maar er wordt aangenomen dat het wordt veroorzaakt door multifactoriële biologische, omgevings- en psychologische factoren. Enkele van de veroorzakende factoren die iemands risico op het ontwikkelen van anorexia nervosa verhogen zijn de volgende:

1. Psychologische factoren

Anorexia nervosa, een overweldigende fobie om een normaal gewicht te hebben, wordt vaak geacht samen te hangen met persoonlijkheids- en gedragskenmerken. In de meeste gevallen streven anorexia-patiënten naar perfectie in hun uiterlijk en lichaamsbeeld. Dit kan ertoe leiden dat ze hun dieet beperken tot het punt van uithongering om onrealistische doelen te bereiken.

Enkele andere psychologische factoren die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van anorexia zijn de volgende:

 • Overmatige angst en onzekerheid
 • Medische geschiedenis van depressie en angst
 • Pijnlijke of traumatische jeugdervaring
 • Verminderd vermogen om gedrag te reguleren en aan te passen aan verschillende situaties
 • Het gevoel van ontoereikendheid en eenzaamheid
 • Stressvolle levensgebeurtenissen zoals ongelukken, verlies van een dierbare

2. Omgevingsfactoren

De huidige cultuur legt de nadruk op het onrealistisch dun zijn als schoonheidsnorm. Deze externe druk en competitiedrang om ongezonde lichaamsdoelen te bereiken kan de obsessie voor het beperken van vitale voedselinname vergroten.


3. Sociale media-effecten

Druk van de sociale media en omgevingen met een hoog sociaal risico, zoals sport, modellenwerk en acteren, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van anorexia nervosa. Voortdurende blootstelling aan media die lichaamsidealen presenteren kan een risicofactor vormen voor lichaamsontevredenheid en anorexia nervosa. Het culturele ideaal voor de lichaamsvorm van mannen versus vrouwen blijft de voorkeur geven aan slanke vrouwen en atletische, V-vormige gespierde mannen. Uit een onderzoek uit 2002 bleek dat van de tijdschriften die het populairst waren bij mensen tussen 18 en 24 jaar, de tijdschriften die door mannen werden gelezen, in tegenstelling tot de tijdschriften die door vrouwen werden gelezen, vaker advertenties en artikelen over vorm bevatten dan artikelen over diëten. Ontevredenheid met het lichaam en internalisering van lichaamsidealen zijn risicofactoren voor anorexia nervosa die de gezondheid van zowel mannen als vrouwen bedreigen.

Websites die het belang van het bereiken van lichaamsidealen benadrukken, verheerlijken en promoten anorexia nervosa door het gebruik van religieuze metaforen, beschrijvingen van levensstijlen, “thinspiration” of “fitspiration” (inspirerende fotogalerijen en citaten die moeten dienen als motivatoren voor het bereiken van lichaamsidealen). Pro-anorexia websites versterken de internalisering van lichaamsidealen en het belang van het bereiken ervan.

De media schetsen een verkeerd beeld van hoe mensen er werkelijk uitzien. In tijdschriften en films en zelfs op reclameborden zijn de meeste acteurs/modellen op allerlei manieren digitaal bewerkt. Mensen streven er dan naar om op deze “perfecte” rolmodellen te lijken, terwijl ze in werkelijkheid zelf niet in de buurt van perfectie komen.

4. Biologische factoren

De correlatie tussen biologische factoren en anorexia is niet duidelijk begrepen. Een familiegeschiedenis van anorexia, drugsmisbruik en gelijktijdig bestaande gezondheidsziekten verhogen echter het risico op het ontwikkelen van anorexia. Afwijkingen in de structuur of functie van de hypothalamus, een deel van de hersenen, kunnen eetgedrag veranderen.


5. Genetische factoren

Genetische of erfelijke aanleg, hoewel het mechanisme om verantwoordelijke genen te extraheren die in verband worden gebracht met anorexia niet goed wordt begrepen, wordt er onderzoek verricht om het inzicht in de rol van genen bij anorexia te vergroten. Anorexia nervosa is in hoge mate erfelijk. Tweelingstudies hebben een erfelijkheidsgraad tussen 28 en 58% aangetoond. Eerstegraads verwanten van mensen met anorexia hebben ongeveer 12 keer meer kans om anorexia te ontwikkelen.

Een studie uit 2019 vond een genetisch verband met psychische stoornissen, zoals schizofrenie, obsessieve-compulsieve stoornis, angststoornis en depressie; en metabool functioneren met een negatieve correlatie met vetmassa, diabetes type 2 en leptine.

Eén gen dat in verband is gebracht met anorexia kan van bijzonder belang zijn. Dit gen codeert voor een proteïne genaamd de oestrogeen gerelateerde receptor alpha (ERRalpha). In sommige weefsels verandert dit gen het vermogen van oestrogeen en oestrogeenreceptoren om met DNA te interageren en de functie van cellen te veranderen. Aangezien oestrogeen een krachtig effect heeft op eetlust en voeding, zou een genetische afwijking in de oestrogeensignaleringsroute kunnen bijdragen aan de symptomen van anorexia en verklaren waarom anorexia typisch bij jonge vrouwen optreedt net na het begin van de puberteit.

Preventie van Anorexia Nervosa


Hoewel er geen specifieke bewezen methoden zijn om anorexia te voorkomen, kunnen sommige van de volgende maatregelen en trucs u helpen bij het voorkomen en beheersen van de symptomen die door anorexia nervosa worden veroorzaakt. Deze omvatten:


1. Vroegtijdige opsporing van anorexia

Anorexia heeft een multifactoriële etiologie, en het deelt gelijkaardige symptomen met andere verwante psychologische stoornissen. Dit maakt het moeilijk om de hoofdoorzaak van de ziekte anorexia vast te stellen. Als de symptomen echter vroeg worden herkend, kunnen interventies het risico op complicaties en overlijden verminderen.

2. Volg gezonde eetgewoonten

De ondervoeding die gepaard gaat met anorexia kan ernstige schadelijke gevolgen hebben voor het lichaam. Een van de eenvoudige tips om het risico op het ontwikkelen van schade aan de inwendige organen te overwinnen is het consumeren van voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen in kleine maar frequente maaltijden. Dit komt omdat het eten van een grote hoeveelheid voedsel vaak gemakkelijk is in de vroege stadia van anorexia. U kunt een diëtist of voedingsdeskundige raadplegen om een optimaal dieetplan op te stellen om aan de voedingsbehoeften van uw lichaam te voldoen.


3. Gebruik geen alcohol

Drunkorexia is een term die het gedrag aanduidt van het vervangen van voedselconsumptie door overmatig alcoholgebruik. Eenstudie gepubliceerd op Alcohol Health and Research World heeft melding gemaakt van de associatie van alcohol en de effecten op het uitlokken van de eetstoornis anorexia nervosa. Volgens verschillende andere gerelateerde studies kan de combinatie van alcohol en anorexia ernstige, zelfs mogelijk dodelijke, gezondheidscomplicaties veroorzaken. Dus, het vermijden van alcohol kan het risico op het ontwikkelen van alcohol-gerelateerde verwondingen verminderen.


4. Stop met jezelf te veroordelen

Anorexia mensen streven vaak naar perfectie in alles wat ze doen. Hoewel perfectionisme vaak wordt gezien als een positieve eigenschap, kan het in de meeste gevallen leiden tot ongewenste druk, stress en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Werken aan het accepteren van de huidige staat van je lichaam, gewicht en fysieke verschijning kan de ontwikkeling van je negatieve zelfbeeld effectief voorkomen.


5. Moedig het beschimpen van je lichaam niet aan.

Als je iemand toestaat harde kritiek op je lichaam te leveren, kan dat je gevoel van eigenwaarde schaden. Body shaming is een veelvoorkomend onderwerp geworden op social media-platforms. Net als elke andere vorm van intimidatie, kan body shaming de geestelijke gezondheid van een persoon ernstig aantasten. Body shaming is onvermijdelijk in de digitale wereld, dus probeer je niet te laten beïnvloeden door negatieve opmerkingen en beoefen affirmaties van eigenliefde.


6. Zich bewust zijn van anorexia en andere verwante eetstoornissen

Anorexia nervosa heeft het hoogste sterftecijfer van alle andere geestesziekten. Als u zich bewust wordt van de mogelijke risicofactoren en triggers die met anorexia gepaard gaan, kunt u ongewenste ontevredenheid over uw zelfbeeld wegnemen.


7. Zoek professionele hulp om uw aandoening beter te begrijpen

Als u tekenen van anorexia ervaart of vermoedt dat u anorexia heeft, maak dan een afspraak met een arts om uw aandoening beter te begrijpen. Vroegtijdige opsporing van de onderliggende oorzaak van anorexia zorgt voor snellere actie en herstel.

Weet je welke voedingsmiddelen te eten en wat te vermijden voor anorexia? Bent u op de hoogte van de veel voorkomende huismiddeltjes voor anorexia? Heb je een idee over welke veranderingen in levensstijl kunnen worden gemaakt om eetstoornissen te verbeteren?

Behandeling van Anorexia Nervosa


De behandeling van anorexia is gericht op het herstel van het lichaam tot een normaal gewicht en psychologisch en geestelijk welzijn. Er zijn verschillende therapieën beschikbaar om anorexia nervosa te behandelen. De keuze van de behandeling wordt echter bepaald op basis van de leeftijd, complicaties en gezondheidsfactoren van het individu. In de meeste gevallen wordt een combinatie van therapieën aanbevolen om emotionele problemen te behandelen, zoals een laag gevoel van eigenwaarde, angst en andere gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen.

Enkele van de gebruikelijke strategieën om anorexia nervosa te behandelen zijn de volgende:


1. Psychotherapie

Psychotherapie kan anorexia-patiënten helpen om te gaan met hun geestelijke gezondheidsproblemen die gepaard gaan met anorexia. Het helpt de patiënt het probleem op een betere manier te begrijpen en ermee om te gaan. Verschillende vormen van psychotherapie die gebruikt worden om anorexia te behandelen zijn onder andere:

 • Gezinsgerichte therapie (FBT): Ook wel de Maudsley-methode genoemd, deze methode betrekt de ouders/familie bij het proces om hun kind thuis weer op een gezond gewicht te krijgen. Het gezin als geheel wordt aangemoedigd om zich meer met de patiënt bezig te houden en te zorgen voor een goed dieet om een gezond gewicht te krijgen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze therapie is gericht op het verbeteren van de geestelijke gezondheid, en de primaire focus ligt op het aanpakken van de vervormde opvattingen over uw lichaamsbeeld.
 • Dialectische gedragstherapie (DBT): Deze therapie richt zich op het herkennen van de triggers en methoden om de factoren die anorexia nervosa veroorzaken te beheersen. DBT helpt patiënten ook bij het beheren van hun geestelijke gezondheidsevenwicht.
 • Acceptatie- en commitmenttherapie: Deze therapie richt zich op het ontwikkelen van zelfmotivatie in plaats van het veranderen van uw gedachten en gevoelens.
 • Interpersoonlijke therapie (IPT):Deze therapie helpt patiënten om problemen in hun relaties te herkennen en op te lossen. Het verbeteren van relaties en geestelijke gezondheid blijkt eetstoornissymptomen te verminderen.
 • Voedingsadvies:Een adviesgesprek met een voedingsdeskundige kan u helpen het belang van voeding in te zien en normale eetpatronen te herstellen.

2. Geneesmiddelen

Er zijn geen specifieke medicijnen goedgekeurd om anorexia te behandelen, omdat geen enkel medicijn erg goed blijkt te werken. Wel kunnen antidepressiva of andere psychiatrische medicijnen helpen bij de behandeling van andere psychische stoornissen die gepaard gaan met anorexia. Enkele van de antidepressiva die gewoonlijk door een psychiater worden voorgeschreven om anorexia te behandelen zijn:

 • Cyproheptadine: Cyproheptadine is een antihistaminicum dat de chemische boodschappers blokkeert die verantwoordelijk zijn voor jeuk, congestie, ontsteking en andere allergische reacties. Het stimuleert ook de eetlust door een constante stimulatie van de groeihormoonsecretie en een verhoogde energie-inname.
 • Marinol: Marinol is een cannabinoïde. Regelmatig gebruik van dit geneesmiddel kan uw eetlust en algehele kwaliteit van leven verbeteren.
 • Megestrol: Megestrol is een gefabriceerde versie van het menselijke hormoon progesteron. Het gebruik van megestrol kan de eetlust doen toenemen.
 • Olanzapine:Olanzapine is een atypisch antipsychoticum. Het werkt door het beïnvloeden van de niveaus van chemische boodschappers (dopamine en serotonine) om stemming, gedachten en gedrag te verbeteren.

3. Dieet

Dieet is de meest essentiële factor om aan te werken bij mensen met anorexia nervosa, en moet worden afgestemd op de behoeften van elke persoon. Bij het opstellen van een maaltijdplan is afwisseling van voedsel belangrijk, evenals voedsel met een hogere energiedichtheid. Mensen moeten voldoende calorieën consumeren, langzaam beginnen en in een gematigd tempo toenemen. Het is onduidelijk of zinksupplementen een rol spelen bij het opnieuw voeden.


Wat is het verschil tussen anorexia nervosa en boulimia nervosa?

Anorexia en boulimia zijn beide psychologische eetstoornissen. Mensen met anorexia nervosa en bulimia nervosa hebben vaak vergelijkbare symptomen, zoals een vertekend lichaamsbeeld. Het belangrijkste verschil tussen beide is echter dat anorexia gekenmerkt wordt door zelf-honger. Boulimia daarentegen impliceert een patroon van eetbuien gevolgd door purge eating om de extra calorieën op een ongezonde manier te compenseren en gewichtstoename te voorkomen.

Wat triggert anorexia?

Mensen met anorexia vinden het vaak moeilijk om met hun triggers om te gaan. Het identificeren van hun triggers kan hen helpen hun aandoening beter te beheersen. Enkele van de meest voorkomende triggers van anorexia zijn verveling of eenzaamheid, op een weegschaal gaan staan, conversie over fitness, dieet en voeding, foto’s van fitnessmodellen, en druk van sociale media.

Wie is vatbaarder voor anorexia?

Anorexia kan zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen, maar het komt vaker voor bij vrouwen. Jongvolwassenen in de vroege puberteit zijn gemiddeld het meest gevoelig voor druk van buitenaf en lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van anorexia.

Kan anorexia zomaar overgaan zonder behandeling?

Anorexia is een complexe psychische aandoening. Veel factoren kunnen bijdragen aan het veroorzaken van anorexia. In de meeste gevallen gaat anorexia vanzelf over. Het kan ook blijvende schade aan het lichaam veroorzaken. Daarom is het altijd raadzaam om de hulp in te roepen van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Krimpt anorexia je hersenen?

Honger lijden kan een schadelijk effect hebben op de hersenen. Een studie gepubliceerd in het International Journal of Eating Disorders meldde dat excessieve beperking van de calorie-inname kan leiden tot krimp van de grijze stof in de hersenen. Gelukkig zijn de meeste schadelijke effecten van anorexia omkeerbaar met behandeling.

Waarom zijn vrouwen vatbaarder voor anorexia dan mannen?

Hoewel er weinig onderzoek over dit onderwerp is gedaan, blijkt uit studies dat een verhoogde hersenactiviteit bij vrouwen hen vatbaarder maakt voor het ontwikkelen van een negatief perspectief op hun fysieke verschijning dan mannen.

Hoeveel eetstoornissen zijn er?

Op basis van hun oorzaken, duur en unieke kenmerken worden eetstoornissen ingedeeld in 12 typen. Enkele daarvan zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa, spierdymorfie en binge eating disorder (BED).

Wat zijn de verschillende vormen van anorexia nervosa?

Gebaseerd op de aanwezigheid van eetbuien en zuiveringsgedrag. De ziekte van Anorexia wordt verder onderverdeeld in twee klassen, namelijk het beperkende type, waarbij anorexia-patiënten geneigd zijn strenge beperkingen op te leggen aan de kwaliteit van het voedsel dat zij consumeren, en het eetbuien/purgerende type, waarbij anorexia-patiënten de extra voedselinname compenseren door zelf braken of diuretica of klysma’s op te wekken, of door overmatige lichaamsbeweging.

Referenties

 1. Het evenwicht tussen doelgerichte en habituele actiecontrole bij dwangstoornissen. ScienceDirect.
 2. Becker, CB, Middlemass, K, Taylor, B, Johnson, C, Gomez, F.Food insecurity and eating disorder pathology. Int J Eat Disord. 2017; 50: 1031- 1040.
Abonneer
Laat het weten als er
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Back to top button