Anorexia nervosa: Príčiny, príznaky a liečba

Známa aj ako anorexia a averzia k jedlu

Mentálna anorexia, často nazývaná jednoducho anorexia, je psychická porucha príjmu potravy, ktorá ohrozuje život. Charakterizuje ju samopohladovanie, chudnutie, skreslené vnímanie hmotnosti a nerealistický alebo prehnaný strach z telesného obrazu. Zjednodušene povedané, ide o stav, keď sú ľudia posadnutí svojou hmotnosťou a stravou.

Anorektici často spočiatku držia diétu, aby si udržali svoju hmotnosť. Časom sa však z obmedzovania príjmu kalórií a stravovania stane psychická posadnutosť, ktorá ich dovedie až k hladovaniu a extrémnemu úbytku hmotnosti. Presné príčiny mentálnej anorexie nie sú známe. Predpokladá sa však, že k vzniku anorexie prispieva niekoľko faktorov. Patrí medzi ne stres z prostredia, vonkajšie nutkanie, prenatálne a perinatálne komplikácie, fyziologické faktory, neurochemické zmeny, hormonálne zmeny a genetické alebo dedičné faktory.

Ak sa mentálna anorexia nelieči, môže spôsobiť nebezpečné zdravotné ťažkosti vrátane únavy, nízkeho krvného tlaku, vodno-elektrolytovej nerovnováhy a môže mať okrem iného aj smrteľné následky. Lekársky zásah a psychologická konzultácia sú preto nevyhnutné na včasnú diagnostiku a účinnú liečbu tohto stavu.

Príznaky anorexie nervózy

Príznaky mentálnej anorexie sa u jednotlivých ľudí líšia. Najvýraznejšími a najviditeľnejšími príznakmi sú nadmerný úbytok hmotnosti a fyziologické zmeny.

Medzi bežné príznaky mentálnej anorexie patria:


1. Fyzické príznaky

Obmedzenie potrebného príjmu kalórií môže mať na vašu myseľ a telo zničujúci účinok. Ak sa nepriaznivé účinky hladovania neliečia a časom si ich nevšimnete, môže spôsobiť trvalú stratu funkčnosti životne dôležitých orgánov.

Medzi najčastejšie fyzické príznaky anorexie patria:

 • Extrémna únava/vyčerpanosť
 • Suchá pokožka
 • Nespavosť alebo porucha spánku
 • Rednutie vlasov
 • Nízky krvný tlak
 • Zafarbenie kože alebo bledá pokožka
 • Závažný úbytok svalovej hmoty a hmotnosti
 • Osteoporóza alebo strata hustoty kostí
 • Zafarbenie a lámavosť nechtov
 • Zápcha
 • Vychudnutie alebo extrémna štíhlosť
 • Lanugo alebo rast jemných vlasov po celom tele
 • Nepravidelný srdcový tep
 • Neplodnosť

2. Emocionálne a behaviorálne príznaky

Neustály hlad môže vyvolať nepríjemné emócie, ako je hnev a depresia. Medzi varovné príznaky emocionálnych a behaviorálnych symptómov anorexie patria:

 • Nízke sebavedomie
 • Podráždenosť
 • Averzia k jedlu
 • Úzkosť
 • Depresia
 • Ťažkosti so sústredením
 • Myšlienky na samovraždu
 • Nedostatok záujmu alebo emocionálne ochabnutie
 • Výkyvy nálad
 • Obsedantné myšlienky a sociálna úzkosť
 • Intenzívne cvičenie
 • Vyhýbanie sa spoločenským stretnutiam
 • Odmietanie hladu
 • Odstúpenie od bežných činností
 • Pocit stresu

3. Kognitívne príznaky

Málokto vie, že mentálna anorexia môže viesť aj ku kognitívnym príznakom, ako sú:

 • Posadnutosť počítaním kalórií a sledovaním obsahu tuku v potravinách.
 • Zaujatie jedlom, receptami alebo varením; môže variť komplikované večere pre ostatných, ale sám jedlo neje alebo ho skonzumuje len veľmi malú porciu.
 • Obdiv k štíhlejším ľuďom.
 • Myšlienky na to, že ste tučný alebo nie ste dostatočne štíhly.
 • Zmenená mentálna reprezentácia vlastného tela.
 • Ťažkosti s abstraktným myslením a riešením problémov.
 • Rigidné a nepružné myslenie.
 • Slabé sebavedomie.
 • Hyperkritickosť a klinický perfekcionizmus.

4. Vnímanie príznakov

Tento stav môže ovplyvniť aj to, ako vnímate svoje telo, a môže viesť k sebakritike, pokiaľ ide o vašu hmotnosť a telo. Spôsobuje:

 • Vnímanie seba samého ako osoby s nadváhou v rozpore s realitou s podváhou (konkrétne „porucha obrazu tela“)
 • Neznášanlivosť chladu a časté sťažnosti na chlad; telesná teplota sa môže znížiť (hypotermia) v snahe ušetriť energiu v dôsledku podvýživy.
 • Zmenená schéma tela (t. j. implicitná reprezentácia tela vyvolaná konaním)

Príčiny anorexie nervózy

Konkrétne príčiny, ktoré spôsobujú mentálnu anorexiu, sú stále nejasné. Predpokladá sa však, že ju spôsobujú multifaktoriálne biologické, environmentálne a psychologické faktory. Niektoré z príčinných faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku mentálnej anorexie, sú tieto:

1. Psychologické faktory

Mentálna anorexia, ohromujúca fóbia z normálnej hmotnosti, sa často považuje za spojenú s osobnostnými a behaviorálnymi vlastnosťami. Vo väčšine prípadov majú anorektici tendenciu usilovať sa o dokonalosť svojho vzhľadu a obrazu tela. To môže spôsobiť, že v snahe dosiahnuť nerealistické ciele obmedzujú svoju stravu až do bodu hladovania.

Niektoré ďalšie psychologické faktory, ktoré môžu prispieť k rozvoju anorexie, sú tieto:

 • Nadmerný strach a neistota
 • Anamnéza depresie a úzkosti
 • Bolestivé alebo traumatické zážitky z detstva
 • Znížená schopnosť regulovať a prispôsobovať správanie podľa rôznych situácií
 • Pocit nedostatočnosti a osamelosti
 • stresujúce životné udalosti, ako sú nehody, strata blízkej osoby

2. Faktory prostredia

Súčasná kultúra zdôrazňuje nerealistickú štíhlosť ako štandard krásy. Tento vonkajší tlak a súťaživosť pri dosahovaní nezdravých telesných cieľov môže zvýšiť posadnutosť obmedzovaním príjmu dôležitých potravín.


3. Účinky sociálnych médií

K rozvoju mentálnej anorexie môže prispieť tlak sociálnych médií a prostredie s vysokým sociálnym rizikom, ako je šport, modeling a herectvo. Trvalé vystavenie médiám, ktoré prezentujú telesné ideály, môže predstavovať rizikový faktor nespokojnosti s telom a mentálnej anorexie. Kultúrny ideál tvaru tela pre mužov a ženy naďalej uprednostňuje štíhle ženy a atletické svalnaté mužov v tvare písmena V. V prehľade z roku 2002 sa zistilo, že spomedzi časopisov, ktoré sú najpopulárnejšie medzi ľuďmi vo veku 18 až 24 rokov, sa v tých, ktoré čítajú muži, na rozdiel od tých, ktoré čítajú ženy, častejšie objavujú reklamy a články o tvare ako o diéte. Nespokojnosť s telom a internalizácia telesných ideálov sú rizikové faktory mentálnej anorexie, ktoré ohrozujú zdravie mužskej aj ženskej populácie.

Webové stránky, ktoré zdôrazňujú dôležitosť dosiahnutia telesných ideálov, vychvaľujú a propagujú mentálnu anorexiu pomocou náboženských metafor, opisov životného štýlu, „thinspiration“ alebo „fitspiration“ (inšpiratívne fotogalérie a citáty, ktoré majú slúžiť ako motivácia na dosiahnutie telesných ideálov). Webové stránky podporujúce anorexiu posilňujú internalizáciu telesných ideálov a dôležitosť ich dosiahnutia.

Médiá vytvárajú falošný obraz o tom, ako ľudia skutočne vyzerajú. V časopisoch, filmoch a dokonca aj na billboardoch je väčšina hercov/modelov digitálne upravená viacerými spôsobmi. Ľudia sa potom snažia vyzerať ako tieto „dokonalé“ vzory, hoci v skutočnosti sami nie sú ani zďaleka dokonalí.

4. Biologické faktory

Súvislosť medzi biologickými faktormi a anorexiou nie je jednoznačne objasnená. Avšak rodinná anamnéza anorexie, zneužívanie drog a sprievodné zdravotné ochorenia zvyšujú riziko vzniku anoxie. Abnormality v štruktúre alebo funkcii hypotalamu, časti mozgu, môžu zmeniť správanie pri jedení.


5. Genetické faktory

Genetická alebo dedičná predispozícia, hoci mechanizmus extrakcie zodpovedných génov spojených s anorexiou nie je dobre známy, výskum prebieha s cieľom zvýšiť pochopenie úlohy génov pri anorexii. Mentálna anorexia je vysoko dedičná. Štúdie na dvojčatách preukázali dedičnosť od 28 do 58 %. Príbuzní prvého stupňa osôb s anorexiou majú približne 12-násobné riziko vzniku anorexie.

V štúdii z roku 2019 sa zistil genetický vzťah s duševnými poruchami, ako je schizofrénia, obsedantno-kompulzívna porucha, úzkostná porucha a depresia, a metabolické fungovanie s negatívnou koreláciou s tukovou hmotnosťou, cukrovkou 2. typu a leptínom.

Jeden gén, ktorý súvisí s anorexiou, by mohol byť obzvlášť zaujímavý. Tento gén kóduje bielkovinu nazývanú estrogénový receptor alfa (ERRalpha). V niektorých tkanivách tento gén mení schopnosť estrogénu a estrogénových receptorov interagovať s DNA a meniť funkciu buniek. keďže estrogén má silný vplyv na chuť do jedla a kŕmenie, akákoľvek genetická abnormalita v estrogénovej signálnej dráhe by mohla prispieť k príznakom anorexie a vysvetliť, prečo sa anorexia zvyčajne objavuje u mladých žien hneď po nástupe puberty.

Prevencia anorexie nervózy


Hoci neexistujú žiadne konkrétne overené metódy na prevenciu anorexie, niektoré z nasledujúcich opatrení a trikov vám môžu pomôcť predchádzať a zvládať príznaky spôsobené mentálnou anorexiou. Patria medzi ne:


1. Včasné odhalenie anorexie

Anorexia má multifaktoriálnu etiológiu a má podobné príznaky ako iné príbuzné psychické poruchy. To sťažuje identifikáciu hlavnej príčiny ochorenia anorexia. Ak sa však príznaky rozpoznajú včas, zásahy môžu znížiť riziko komplikácií a úmrtia.

2. Dodržiavajte zdravé stravovacie návyky

Podvýživa, ktorá sprevádza anorexiu, môže mať na telo vážne škodlivé účinky. Jednou z jednoduchých rád, ako prekonať riziko vzniku poškodenia vnútorných orgánov, je konzumovať potraviny bohaté na živiny v malých, ale častých dávkach. V počiatočných štádiách anorexie je totiž často ľahké zjesť veľké množstvo jedla. Môžete sa poradiť s dietológom alebo odborníkom na výživu, aby ste získali optimálny stravovací plán, ktorý bude spĺňať výživové požiadavky vášho tela.


3. Nekonzumujte alkohol

Drunkorexia je pojem, ktorý označuje správanie, pri ktorom sa konzumácia jedla nahrádza nadmerným množstvom alkoholu. Vštúdii uverejnenej na stránkach Alcohol Health and Research World sa uvádza súvislosť medzi alkoholom a vplyvom na vyvolanie poruchy príjmu potravy anorexia nervosa. Podľa rôznych ďalších súvisiacich štúdií môže kombinácia alkoholu a anorexie spôsobiť vážne, dokonca potenciálne smrteľné zdravotné komplikácie. Vyhýbanie sa alkoholu teda môže znížiť riziko vzniku porúch súvisiacich s alkoholom.


4. Prestaňte sa súdiť

Anorektici sa často snažia dosiahnuť dokonalosť vo všetkom, čo robia. Hoci sa perfekcionizmus často považuje za pozitívnu vlastnosť, vo väčšine prípadov môže spôsobovať nežiaduci tlak, stres a iné problémy s duševným zdravím. Práca na prijatí súčasného stavu svojho tela, hmotnosti a fyzického vzhľadu môže účinne zabrániť rozvoju negatívneho vnímania seba samého.


5. Nepodporujte hanobenie tela

Keď niekomu dovolíte, aby vás tvrdo kritizoval, môže to poškodiť vaše sebavedomie. Hanobenie tela sa stalo rozšíreným problémom na platformách sociálnych médií. Rovnako ako akákoľvek iná forma obťažovania, aj hanobenie tela môže vážne ovplyvniť duševné zdravie človeka. V digitálnom svete sa hanobeniu tela nedá vyhnúť, preto sa snažte nedovoliť, aby vás negatívne komentáre ovplyvnili, a praktizujte afirmácie o sebaláske.


6. Poznať anorexiu a iné príbuzné poruchy príjmu potravy

Mentálna anorexia má najvyššiu úmrtnosť spomedzi všetkých ostatných duševných chorôb. Uvedomenie si možných rizikových faktorov a spúšťačov spojených s anorexiou vám môže pomôcť odstrániť neželanú nespokojnosť so svojím sebavedomím.


7. Vyhľadajte odbornú pomoc, aby ste lepšie porozumeli svojmu stavu

Ak sa u vás prejavujú príznaky anorexie alebo máte podozrenie na anorexiu, dohodnite si stretnutie s lekárom, aby ste svojmu stavu lepšie porozumeli. Včasné odhalenie základnej príčiny anorexie umožňuje rýchlejšie konať a zotaviť sa.

Viete, aké potraviny jesť a čomu sa pri anorexii vyhýbať? Poznáte bežné domáce lieky na anorexiu? Máte predstavu o tom, aké zmeny v životnom štýle možno urobiť na zlepšenie porúch príjmu potravy?

Liečba anorexie nervózy


Cieľom liečby anorexie je obnoviť normálnu telesnú hmotnosť a psychickú a duševnú pohodu. Na liečbu mentálnej anorexie je k dispozícii niekoľko terapií. Výber liečby sa však určuje na základe veku, komplikácií a zdravotných faktorov jednotlivca. Vo väčšine prípadov sa odporúča kombinácia terapií na liečbu emocionálnych problémov, ako je nízke sebavedomie, úzkosť a iné súvisiace problémy duševného zdravia.

Niektoré z bežných stratégií liečby mentálnej anorexie sú tieto:


1. Psychoterapia

Psychoterapia môže anorektikom pomôcť vyrovnať sa s ich psychickými problémami spojenými s anorexiou. Pomáha pacientovi lepšie porozumieť problému a pochopiť, ako sa s ním vyrovnať. Medzi rôzne formy psychoterapie, ktoré sa používajú na liečbu anorexie, patria:

 • Rodinná terapia (FBT): Nazýva sa aj Maudsleyho metóda a zapája rodičov/rodinu do procesu obnovy zdravej hmotnosti ich dieťaťa doma. Rodina ako celok je povzbudzovaná, aby sa spolu s pacientom viac angažovala pri zabezpečovaní správnej stravy na dosiahnutie zdravej hmotnosti.
 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Cieľom tejto terapie je zlepšiť duševné zdravie a primárne sa zameriava na riešenie skreslených názorov na obraz vášho tela.
 • Dialektická behaviorálna terapia (DBT): Cieľom tejto terapie je rozpoznať spúšťače a metódy na zvládnutie faktorov spôsobujúcich mentálnu anorexiu. DBT tiež pomáha pacientom pri zvládaní ich duševnej rovnováhy.
 • Terapia prijatím a záväzkom: Táto terapia sa zameriava skôr na rozvoj vlastnej motivácie než na zmenu vašich myšlienok a pocitov.
 • Interpersonálna terapia (IPT):Táto terapia pomáha pacientom rozpoznať a riešiť problémy v ich vzťahoch. Zistilo sa, že zlepšenie vzťahov a duševného zdravia znižuje príznaky poruchy príjmu potravy.
 • Výživové poradenstvo: Poradenstvo s odborníkom na výživu vám môže pomôcť pochopiť význam stravy a obnoviť normálne stravovacie návyky.

2. Lieky

Na liečbu anorexie nie sú schválené žiadne špecifické lieky, pretože sa zistilo, že žiadny z nich nefunguje veľmi dobre. Antidepresíva alebo iné psychiatrické lieky však môžu pomôcť liečiť iné duševné poruchy spojené s anorexiou. Medzi antidepresíva, ktoré psychiater bežne predpisuje na liečbu anorexie, patria napr:

 • Cyproheptadín: Cyproheptadín je antihistaminikum, ktoré blokuje chemické posly zodpovedné za svrbenie, preťaženie, zápal a iné alergické reakcie. Taktiež stimuluje chuť do jedla z dôvodu neustálej stimulácie vylučovania rastového hormónu a zvýšeného príjmu energie.
 • Marinol: Marinol je kanabinoid. Pravidelné užívanie tohto lieku môže zlepšiť vašu chuť do jedla a celkovú kvalitu života.
 • Megestrol: Megestrol je vyrobená verzia ľudského hormónu progesterónu. Použitie megestrolu môže zvýšiť chuť do jedla.
 • Olanzapín: Olanzapín je atypické antipsychotikum. Pôsobí tak, že ovplyvňuje hladiny chemických poslov (dopamínu a serotonínu), čím zlepšuje náladu, myšlienky a správanie.

3. Diéta

Diéta je najzásadnejším faktorom, na ktorom treba u ľudí s mentálnou anorexiou pracovať, a musí byť prispôsobená potrebám každého človeka. Pri zostavovaní stravovacích plánov je dôležitá pestrosť potravín, ako aj potraviny s vyššou energetickou hustotou. Ľudia musia konzumovať dostatok kalórií, pričom musia začať pomaly a zvyšovať ich množstvo primeraným tempom. Dôkazy o úlohe suplementácie zinku počas refeedingu nie sú jasné.


Aký je rozdiel medzi mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou?

Anorexia a bulímia sú psychické poruchy príjmu potravy. Ľudia s mentálnou anorexiou a bulímiou majú často podobné príznaky, ako napríklad skreslený obraz tela. Kľúčovým rozdielom medzi nimi však je, že anorexia sa vyznačuje sebahladovaním. Naopak, bulímia znamená vzorec záchvatového jedenia, po ktorom nasleduje očistné jedenie s cieľom kompenzovať nadbytočné kalórie nezdravým spôsobom, aby sa zabránilo priberaniu.

Čo vyvoláva anorexiu?

Ľudia s anorexiou majú často problém vyrovnať sa so spúšťačmi. Identifikácia ich spúšťačov im môže pomôcť lepšie zvládnuť ich stav. Medzi najčastejšie spúšťače anorexie patrí nuda alebo osamelosť, stúpanie na váhu, konverzácia o fitnes, diéte a výžive, obrázok fitnes modeliek a tlak sociálnych médií.

Kto je náchylnejší na anorexiu?

Anorexia sa môže vyskytnúť u mužov aj u žien, ale častejšie sa vyskytuje u žien. V priemere sú mladí dospelí vo fáze ranej puberty najviac náchylní na vonkajší tlak a predstavujú zvýšené riziko vzniku anorexie.

Môže anorexia jednoducho zmiznúť bez liečby?

Anorexia je komplexná psychická porucha. K vzniku anorexie môže prispieť mnoho faktorov. Vo väčšine prípadov má anorexia tendenciu sama zmiznúť. Môže tiež spôsobiť trvalé poškodenie organizmu. Preto je vždy vhodné vyhľadať pomoc odborníkov na duševné zdravie.

Zmenšuje anorexia váš mozog?

Hladovanie môže mať škodlivý vplyv na mozog. V štúdii uverejnenej v časopise International Journal of Eating Disorders sa uvádza, že nadmerné obmedzenie príjmu kalórií môže spôsobiť zmenšenie sivej hmoty v mozgu. Našťastie, väčšina škodlivých účinkov anorexie je liečbou zvrátiteľná.

Prečo sú ženy náchylnejšie na anorexiu ako muži?

Hoci výskumy na túto tému sú obmedzené, štúdie ukazujú, že zvýšená mozgová aktivita u žien spôsobuje, že sú náchylnejšie k negatívnemu vnímaniu svojho fyzického vzhľadu ako muži.

Koľko porúch príjmu potravy existuje?

Na základe príčin, trvania a jedinečných charakteristík sa poruchy príjmu potravy delia na 12 typov. Niektoré z nich sú mentálna anorexia, mentálna bulímia, svalová dysmorfia a porucha príjmu potravy (BED).

Aké sú rôzne typy mentálnej anorexie?

Na základe prítomnosti záchvatov prejedania a čistenia. Anorexia sa ďalej delí do dvoch tried, a to na obmedzujúci typ, pri ktorom majú anorektičky tendenciu prísne obmedzovať kvalitu prijímanej potravy, a na záchvatový/čistiaci typ, pri ktorom si anorektičky kompenzujú ďalší príjem potravy samovyvolávaním zvracania, diuretikami alebo klystírmi, prípadne nadmerným cvičením.

Odkazy

 1. Rovnováha medzi kontrolou zameranou na cieľ a obvyklým konaním pri poruchách kompulzívnosti. ScienceDirect.
 2. Becker, CB, Middlemass, K, Taylor, B, Johnson, C, Gomez, F.Food insecurity and eating disorder pathology. Int J Eat Disord. 2017; 50: 1031- 1040.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button