Hoe beïnvloedt de luchtkwaliteit de gezondheid?

Dat zijn de belangrijkste conclusies: 

 • Luchtverontreiniging is een bekende risicofactor voor onder meer hart- en longziekten, en verhoogt het aantal sterfgevallen door alle oorzaken bij volwassenen en kinderen. 
 • Zowel kortstondige als langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging kan de kans op een hartaanval en overlijden vergroten. 
 • Meer dan 40% van de Amerikanen leeft met ongezonde luchtverontreinigingsniveaus, volgens de American Lung Association.

Deze week is het Air Quality Awareness Week. Het inademen van gezonde lucht is belangrijk voor iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Het slechte nieuws is dat luchtverontreiniging een grote bedreiging voor de volksgezondheid vormt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat luchtverontreiniging in de buitenlucht elk jaar 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt. 

Het goede nieuws is dat luchtverontreiniging een omkeerbare bedreiging voor de volksgezondheid is. Maar we moeten allemaal ons steentje bijdragen om het tij te keren.

Helaas treft het, net als veel andere bedreigingen voor de gezondheid, onevenredig veel gekleurde gemeenschappen en mensen met een laag inkomen die wonen en werken in dichtbevolkte, sterk verstedelijkte gebieden met minder toegang tot groene, open ruimten. 

Lees verder om meer te weten te komen over de invloed van de luchtkwaliteit op ons allemaal, nu en in de toekomst, en wat we eraan kunnen doen. 

Wat is luchtkwaliteit en hoe wordt dit gemeten?

Luchtkwaliteit is een beoordeling van hoe gezond de lucht is die u inademt. Dit wordt gemeten met de AQI, oftewel de luchtkwaliteitsindex. De luchtkwaliteit is gebaseerd op de niveaus van veel gevaarlijke stoffen in onze lucht. De WHO stelt richtlijnen vast voor wat die niveaus moeten zijn met het oog op de menselijke gezondheid. Gelukkig doet de Environmental Protection Agency (EPA) het zware werk voor ons door de complexe wetenschappelijke aanbevelingen te combineren in een gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerde schaal die ons helpt te weten hoe gezond onze lucht is.

Wie in stofrijke gebieden of gebieden met veel smog woont, is misschien bekend met de AQI-waarden en hoe die van invloed zijn op wat je kunt doen en hoe je je voelt. Maar voor veel andere mensen is de AQI misschien iets waar je nog nooit over hebt gehoord. We zullen het uitleggen. 

Wat betekenen de AQI-waarden?

De AQI is een getal tussen 0 en 500, waarbij 0 de best mogelijke luchtkwaliteit is en 500 de slechtste luchtkwaliteit die je je maar kunt voorstellen. De AQI houdt rekening met de niveaus van vijf veel voorkomende luchtverontreinigende stoffen, die worden gereguleerd door de Clean Air Act:

 • Ozon op grondniveau
 • Zwevende deeltjes (PM) 
 • Koolmonoxide
 • Zwaveldioxide
 • Stikstofdioxide

Er zijn zes categorieën van AQI: 

 1. Groen: 0 tot 50 – goed, met weinig of geen risico voor de gezondheid
 2. Geel: 51 tot 100 – aanvaardbaar 
 3. Oranje: 101 tot 150 – ongezond voor gevoelige groepen zoals ouderen, kinderen en mensen van elke leeftijd met hart- of longaandoeningen 
 4. Rood: 151 tot 200 – ongezond voor iedereen
 5. Paars: 201 tot 300 – zeer ongezond
 6. Marron: 301+ – gevaarlijk 

Wat veroorzaakt luchtvervuiling?

Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door schadelijke deeltjes en gassen in de lucht. De stoffen kunnen zowel door de mens worden veroorzaakt als afkomstig zijn van natuurlijke bronnen. Hier volgen enkele voorbeelden van bronnen van luchtverontreiniging:

 • Voertuigemissies
 • Fabrieken
 • Energiecentrales
 • Centrale verwarming 
 • Houtkachels
 • Pollen
 • Wildfires
 • Vulkanen

Soms zijn de deeltjes en gassen rechtstreeks afkomstig van deze bronnen. Dit is bijvoorbeeld het geval met zwevende deeltjes (PM) afkomstig van bosbranden. 

Andere keren zijn de verontreinigende stoffen het resultaat van chemische reacties die in de lucht plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is ozon op grondniveau, het hoofdbestanddeel van smog. 

Ozon op grondniveau

Misschien heeft u wel eens van ozon gehoord. Ozon kan goed of slecht zijn voor onze gezondheid, afhankelijk van waar het zich in de atmosfeer bevindt. Hoog in de atmosfeer helpt de ozonlaag rond onze planeet ons te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Maar op grondniveau is ozon een bedreiging voor de gezondheid. Het kan de: 

 • Ogen
 • Neus
 • Keel
 • Longen

Het is ook schadelijk voor het plantenleven, waardoor het vermogen van bomen en planten om kooldioxide uit ons milieu te verwijderen, afneemt. 

Ozon is ook het belangrijkste bestanddeel van smog. Smog – die geelbruine laag vervuiling die als een deken over dichtbevolkte stedelijke gebieden ligt – ontstaat wanneer verontreinigende stoffen, zoals die uit uitlaatgassen van voertuigen, chemisch reageren wanneer zij aan zonlicht worden blootgesteld. 

Zwevende deeltjes

Naast ozon is fijn stof, of PM, het andere hoofdbestanddeel van smog. Zwevende deeltjes zijn deeltjes die vast of vloeibaar kunnen zijn, en die in de lucht hangen die wij inademen. Deze deeltjes zijn chemische stoffen zoals: 

 • Sulfaten
 • Nitraten
 • Koolstof
 • Mineraal stof

Ze zijn afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen om auto’s, fabrieken en huizen van energie te voorzien, maar ook van natuurlijke bronnen zoals bosbranden en vulkaanuitbarstingen.

Sommige deeltjes kun je met je ogen zien, zoals as en roet. Maar de gevaarlijkste deeltjes zijn zo klein dat je ze niet kunt zien. PM wordt geclassificeerd volgens de grootte van de deeltjes: 

 • Grotere deeltjes zijn die van de grootte PM10 (diameter van 10 micrometer en minder). Ze komen terecht in de natuurlijke filters van neus en keel wanneer we ze inademen. 
 • Kleinere deeltjes kunnen rechtstreeks in de longen en zelfs in de bloedbaan terechtkomen, waar ze schade aanrichten. Deze kleinste deeltjes, PM2.5 (diameter 2.5 micrometer en minder), zijn het schadelijkst voor de menselijke gezondheid. Deze deeltjes zijn 30 keer dunner dan een menselijke haar! 

Andere oorzaken van luchtverontreiniging

De andere oorzaken van luchtverontreiniging zijn gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals: 

 • Stikstofoxiden
 • Koolmonoxide
 • Kooldioxide
 • Zwaveloxiden
 • Vluchtige organische stoffen (VOS)
 • Lood in de lucht
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 

Wat zijn de factoren die de luchtkwaliteit beïnvloeden?

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door wat de mens – of in sommige gevallen door natuurlijke gebeurtenissen – doet om luchtverontreiniging te veroorzaken, en hoe het milieu daarop reageert. Wegverkeer, bosbranden en vulkaanuitbarstingen hebben bijvoorbeeld allemaal een aanzienlijke invloed op de luchtkwaliteit. 

Vervolgens bepalen milieufactoren hoe erg de luchtkwaliteit zal worden aangetast. Luchtverontreiniging kan verergeren door: 

 • Lage windsnelheid, of snelle windsnelheid in de verkeerde richting
 • Hogere temperaturen
 • Sterk zonlicht
 • Hogere niveaus van vochtigheid

Hoe de luchtkwaliteit de gezondheid beïnvloedt

Volgens de WHO was luchtvervuiling in de buitenlucht in 2016 verantwoordelijk voor 4,2 miljoen sterfgevallen wereldwijd. En zoals veel risicofactoren in het milieu die gekleurde gemeenschappen onevenredig hard treffen, is luchtvervuiling niet anders. In de VS lopen gekleurde mensen meer dan 3 keer meer kans om vervuilde lucht in te ademen dan blanke mensen.

Gevolgen op lange termijn van luchtverontreiniging

Het inademen van vervuilde lucht verhoogt het risico op hart- en vaatziekten (hartaanvallen en beroertes) en aandoeningen van de luchtwegen – waaronder slechtere resultaten bij COVID-19. Niet alleen dat, maar veel studies hebben ook een verband aangetoond tussen hoge niveaus van fijne stofdeeltjes en een verhoogd risico op overlijden door hart- en longziekten. 

Dit verband is zo duidelijk dat de American Heart Association, de European Society of Cardiology en de American Lung Association allemaal officiële verklaringen hebben afgelegd over het verband tussen luchtverontreiniging en de gezondheid van hart en longen en de noodzaak van dringende maatregelen. 

Het is nog niet precies duidelijk hoe luchtverontreiniging dit risico op hart- en longziekten en overlijden beïnvloedt. Deskundigen hebben wel enkele theorieën. Wanneer deze gevaarlijke chemicaliën in onze bloedbaan worden opgenomen, kunnen zij de bloeddruk verhogen, het risico op bloedklonters vergroten en atherosclerose (vetafzettingen in de slagaders) veroorzaken. Dit zijn allemaal oorzaken van hartziekten en beroertes. Ozon, wanneer het in de longen wordt ingeademd, veroorzaakt een ontsteking die vergelijkbaar is met zonnebrand. En deeltjesvervuiling veroorzaakt astma-aanvallen en verhoogt het risico op longkanker.

Dit is wat je nog meer moet weten:

 • Het verband tussen luchtverontreiniging en overlijden vertoont een “dosis-respons”. Een studie van zes Amerikaanse steden toonde aan dat hoe hoger het PM2.5-niveau in de lucht, hoe hoger het sterftecijfer.
 • Maar in het vervolgonderzoek verbeterde het risico op overlijden in die populatie wanneer de luchtkwaliteit verbeterde. 
 • Wanneer kinderen voor hun geboorte en in hun vroege kinderjaren aan luchtverontreiniging worden blootgesteld, wordt de ontwikkeling van hun hersenen en longen beïnvloed en lopen zij later in hun leven meer kans op ademhalingsproblemen zoals astma. 
 • Het zijn niet alleen zieke kinderen waar we ons zorgen over moeten maken. Volgens UNICEF is luchtvervuiling een belangrijke oorzaak van de dood van 600.000 kinderen jonger dan 5 jaar per jaar. 
 • Studies hebben ook gewezen op een verband tussen luchtverontreiniging en de ziekte van Alzheimer, problemen met de vruchtbaarheid van vrouwen en een hoger risico op miskramen en andere zwangerschapscomplicaties – en zelfs autismespectrumstoornissen. 

Luchtvervuiling heeft ook op korte termijn gevolgen voor de gezondheid 

Je hoeft niet je hele leven in Los Angeles te hebben gewoond (dat al 21 van de 22 jaar wordt uitgeroepen tot de stad met de ergste ozonvervuiling in de VS) om risico te lopen op gezondheidscomplicaties die verband houden met luchtvervuiling. Zelfs kortstondige blootstelling aan hoge niveaus van luchtverontreiniging (vooral deeltjesverontreiniging en ozon) veroorzaakt een toename van sterfgevallen en hartaanvallen. 

Wie wordt het meest getroffen door luchtverontreiniging? 

Luchtverontreiniging is slecht voor iedereen. Maar voor bepaalde mensen zijn zelfs lagere niveaus van luchtverontreiniging schadelijk.

Deze groepen mensen kunnen bijzonder gevoelig zijn voor luchtverontreiniging en moeten zelfs bij matige AQI-niveaus extra voorzichtig zijn: 

 • Iedereen met astma, COPD, of andere longaandoeningen
 • Iedereen met hartaandoeningen, of risicofactoren voor hartaandoeningen
 • Iedereen die oefeningen doet of zich buitenshuis inspant, ook voor het werk
 • Baby’s en kinderen, die nog in ontwikkeling zijn, ademen sneller en nemen meer lucht op dan volwassenen

Welke stappen kan ik ondernemen om mijn blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen?

Als u gevoelig bent voor luchtverontreiniging of tot een risicogroep behoort, is de beste manier om uw blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen, de AQI in uw gebied in de gaten te houden.

Als de luchtverontreiniging laag is, is het niet nodig om uw activiteiten buitenshuis te beperken. Wel moet u ervoor zorgen dat u minder tijd doorbrengt in gebieden met een hogere luchtverontreiniging, zoals in de buurt van drukke wegen en knooppunten. 

Op dagen met “slechte lucht” kunt u het beste voor uw gezondheid zorgen door zo veel mogelijk binnen te blijven, weg te blijven van gebieden met veel verkeer en vervuiling (indien mogelijk), zware activiteiten buitenshuis te vermijden (indien mogelijk) en de plaatselijke aanbevelingen voor de volksgezondheid en de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden. 

Hier zijn enkele tips en trucs om uw blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen: 

 • Zorg ervoor dat u buiten de spits reist.
 • Als u gaat wandelen of fietsen, vermijd dan zoveel mogelijk hoofdwegen en kies in plaats daarvan een route door rustigere buurten en, idealiter, enkele groene open ruimten.
 • Zelfs als u met de auto bent, kunt u de blootstelling aan uitlaatgassen verminderen door drukke wegen te vermijden.
 • Vermijd houtvuren in uw huis.
 • Overweeg een HEPA (High-Efficiency Particulate Arrestance) luchtzuiveringsinstallatie in uw huis en kantoor.

Zelfs op plaatsen met een goede luchtkwaliteit kunnen mensen nog steeds gezondheidsvoordelen ondervinden van verbeteringen in de luchtkwaliteit. Ontdek wat u kunt doen om een standpunt in te nemen voor milieurechtvaardigheid en onze collectieve blootstelling aan luchtverontreiniging te verbeteren. 

De onderste regel

Slechte luchtkwaliteit kan een risico vormen voor een reeks gezondheidsproblemen en ziekten, zoals hart- en longziekten en astma. Dit geldt zowel op lange als op korte termijn voor mensen die aan luchtverontreiniging worden blootgesteld. Helaas worden gekleurde mensen en mensen die in gebieden met lagere inkomens wonen, meer blootgesteld aan luchtverontreiniging. En mensen die gevoeliger zijn voor luchtvervuiling, zoals mensen met reeds bestaande aandoeningen en ouderen, lopen een groter risico. Het is echter een probleem dat kan worden omgedraaid. Controleer uw AQI voordat u naar buiten gaat om te werken of te sporten. 

Abonneer
Laat het weten als er
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Back to top button